Σεπτεμβρίου 30, 2009

Μειώθηκε κατά 9,1% ο τζίρος στο λιανεμπόριο

Μείωση 9,1% παρουσίασε ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, τον Ιούλιο, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΣΥΕ

Χωρίς τη συμπερίληψη των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων (όπως δημοσιευόταν μέχρι το Δεκέμβριο 2008), ο Δείκτης μειώθηκε κατά 6,9%.

Η μείωσή του κατά 9,1% αποδίδεται στις μεταβολές από την αύξηση του Δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων ειδών διατροφής κατά 0,4%, από τη μείωση του Δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων πώλησης καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 26,2% και από τη μείωση του Δείκτη της κατηγορίας λοιπών καταστημάτων κατά 12,3%.

Ειδικότερα, η ανωτέρω μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών στις επιμέρους κατηγορίες καταστημάτων:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

- Των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων, κατά 0,1%

- Των καταστημάτων τροφίμων, ποτών και καπνού, κατά 2,2%

- Των καταστημάτων ένδυσης-υπόδησης, κατά 8,7%

2. Από τις μειώσεις των δεικτών:

- Των πολυκαταστημάτων, κατά 11,0%

- Των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων κατά 26,2%

- Των καταστημάτων φαρμακευτικών-καλλυντικών, κατά 2,4%

- Των καταστημάτων επίπλων-ηλεκτρικών ειδών και οικιακού εξοπλισμού, κατά 16,8%

- Των καταστημάτων βιβλίων- χαρτικών και λοιπών ειδών, κατά 21,9%

- Των πωλήσεων εκτός καταστημάτων, κατά 7,7%

Όπως σημειώνει πάντως η ΕΣΥΕ, η μηνιαία μεταβολή του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο κατά τους δύο τελευταίους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο 2009 παρουσίασε θετική μεταβολή. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης, μη συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, παρουσίασε αύξηση 2,4% τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του μηνός Ιουνίου 2009.

Αντίστοιχα, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, του μηνός Ιουλίου 2009 σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του μηνός Ιουνίου 2009 παρουσίασε αύξηση κατά 2,2%.

Η αύξηση αυτή προέρχεται από την αύξηση του Δείκτη της κατηγορίας των λοιπών καταστημάτων κατά 5,4% και του Δείκτη της κατηγορίας καταστημάτων πώλησης καυσίμων και λιπαντικών κατά 0,6% ,ενώ μικρή μείωση παρουσίασε ο Δείκτης της κατηγορίας καταστημάτων ειδών διατροφής κατά 0,6%.

Μειώθηκε ο Δείκτης Όγκου

Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τη συμπερίληψη των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, παρουσίασε μείωση 9,8% τον Ιούλιο, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και των λιπαντικών αυτοκινήτων, ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου