Μαρτίου 27, 2009

Eπιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης

Περαιτέρω επιβράδυνση εμφάνισε το Φεβρουάριο ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και διαμορφώθηκε σε 12,9% από 14,6% τον Ιανουάριο του 2009 και 15,9% το Δεκέμβριο του 2008.
Σημαντική επιβράδυνση παρατηρήθηκε τόσο στην πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τα νοικοκυριά.
Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο του 2009 σε 48 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 15,3% από 17,2% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 18,7%).
Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, προκύπτει ότι τον Ιανουάριο επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς όλους τους κλάδους . Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τη βιομηχανία υποχώρησε σε 13,1% το Φεβρουάριο του 2009 από 15,2% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008:15,8%), ενώ στο εμπόριο η επιβράδυνση ήταν πολύ μικρή (Φεβρουάριος 2009: 19,3%, Ιανουάριος 2009: 19,6% και Δεκέμβριος 2008:19,5%).

Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά ανήλθε το Φεβρουάριο του 2009 σε 259 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 10,3%, έναντι 11,8% τον Ιανουάριο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 12,8%) .
Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 190 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2009 και o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση (Φεβρουάριος 2009: 9,6%, Ιανουάριος 2009: 10,6%, Δεκέμβριος 2008: 11,5%).
Τα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν καθαρή ροή 107 εκατ. ευρώ και ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 12,3%, έναντι 14,7% τον Ιανουάριο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 16,0%).
Τέλος, τα "λοιπά" δάνεια προς τα νοικοκυριά σημείωσαν καθαρή μείωση κατά 39 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2009 και ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σε 5,8% από 8,9% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 9,5%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου