Μαΐου 14, 2017

Το κόλπο μα τους ….ασυνόδευτους

Ο αριθμός των «ασυνόδευτων ανηλίκων» που ζήτησαν άσυλο στη Βουλγαρία το 2016 ήταν 2750, σύμφωνα με τη Eurostat. Το 2015, οι «ασυνόδευτοι ανήλικοι» που ζήτησαν άσυλο στη Βουλγαρία ήταν 1815.
Όμως, οι «ασυνόδευτοι» δεν έχουν χαρτιά και δηλώνουν μόνοι τους ότι είναι ανήλικοι. Το 83%, δηλώνου από 15 μέχρι 18. Το 95% των ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν άνδρες. Μόνο το 17% ήταν ηλικίας κάτω των 14 και μόνο το 5% κορίτσια.
Το 74% των ασυνόδευτων , ήταν από το Αφγανιστάν. 13% ήταν από το Ιράκ, (370) και 7% από το Πακιστάν,(185),σύμφωνα με την Eurostat. Το 2016, 63 300 ασυνόδευτοι ανήλικοι ζήτησαν διεθνή προστασία στις χώρες της ΕΕ.
Το 2015 καταγράφηκαν 96 500 ασυνόδευτοι. Κατά την περίοδο 2008-2013 ήσαν περίπου 12 000 ανά έτος). Το 2016, το 89% των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ ήταν άνδρες και 43 300 άτομα, 68% δήλωσαν ηλικία 16-17 , ενώ τα άτομα ηλικίας 14-15 ετών αντιπροσώπευαν το 21%, (περίπου 13 500 άτομα) , και τα άτομα ηλικίας κάτω των 14 το 10%.(περίπου 6300 άτομα). Το 38% των αιτούντων άσυλο ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν Αφγανοί και περίπου το 19% Σύριοι.
Ο μεγαλύτερος αριθμός των αιτούντων άσυλο θεωρήθηκαν ότι είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι καταγράφηκε στη Γερμανία, (36 000 ασυνόδευτοι ), ή το 57%. Ακλούθησαν η Ιταλία 10% (6300), η Αυστρία (3900), το Ηνωμένο Βασίλειο (3200) η Βουλγαρία (2750),
Ελλάδα (2 350), και τη Σουηδία (2200).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου