Μαρτίου 27, 2017

Ρουμανία: Εθνική Ομοψυχία για τη διακήρυξη της Ρώμης

Ο Πρόεδρος Γιοχάνις που υπέγραψε τη Νέα Διακήρυξη της Ρώμης δήλωσε ότι, «το Κείμενο της Διακήρυξης είναι θετικό και ισορροπημένο, και σύμφωνο με τη θέση της Ρουμανίας, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Στην ίδια κατεύθυνση η κυβέρνηση της Ρουμανίας, «χαιρέτησε» την Διακήρυξη, «που ανανεώνει τη δέσμευση των 27 κρατών-μελών σχετικά με την ευρωπαϊκή ενότητα , το στόχο της Συνοχής, τις θεμελιώδεις αξίες και τις ελευθερίες που αποτελούν τη βάση της Κοινότητας ».
Ο πρωθυπουργός Σορίν Γκριντεάνου δήλωσε ότι «τα κράτη μέλη παρέμειναν ενωμένα στην εξεύρεση κοινών λύσεων στα αμοιβαία προβλήματα», και ότι , «αυτός είναι ο δρόμος που εξασφάλισε, την επιτυχία του ευρωπαϊκού πρότζεκτ».
Εκτός κλίματος ο πρώην πρόεδρος και νυν ηγέτης του κόμματος «PMP» Τραϊανός Μπασέσκου που μίλησε για την Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων και είπε ι ότι «η δήλωση της Ρώμης «αναγνώρισε » την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολλαπλών ταχυτήτων, όπου χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία θα δίνουν «την κατεύθυνση και το ρυθμό» και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα τους ακολουθήσουν «αν θέλουν ή αν μπορούν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου