Νοεμβρίου 18, 2016

Και ομως λεφτά εξακολουθού να υπάρχουν

172 εκ. ελληνικά Ευρώ επενδύθηκαν στην Βουλγαρία

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλαγαρία κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016, ανήλθαν στο ποσό των 650 εκατομμυρίων ευρώ, ή στο 2,8% του ΑΕΠ.
Οι μεγαλύτερες καθαρές άμεσες επενδύσεις προήκθαν από την Ολλανδία (233,2 εκατ. Ευρώ, ή 18,3% του συνόλου ), την Γερμανία , (188 εκατ. Ευρώ, ή 14,8%) και την Ελλάδα, (172 εκατ. Ευρώ, ή13,5% ). Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 21,1%.
Στο διάστημα των πρώτων εννέα μηνών του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Βουλγαρίας εμφανίζεται πλεονασματικό κατά 3.119.400.000 ευρώ ή 6,9% του προβλεπόμενου ΑΕΠ. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό και ανήλθε στο 1.088.100.000 ευρώ ή στο 2,4% του ΑΕΠ. Κατά την ίδια περίοδο του 2015, το έλλειμμα ήταν σημαντικά υψηλότερο – 1.611.800.000 δις ευρώ ή 3 6% του ΑΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου