Σεπτεμβρίου 09, 2010

Μία επιχείρηση ανοίγει, δύο κλείνουν

Σταθεροποιείται πλέον η δυσμενής αναλογία ιδρύσεων προς διακοπές στο 1/2 αντί του 1/1, αναλογία που λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, όπως αυτά προκύπτουν από τα μητρώα του.

Μία επιχείρηση ιδρύεται και δύο διακόπτουν σε ένα σύνολο οκταμήνου ως εξής:

ΙΔΡΥΣΕΙΣ: 1088 .ΔΙΑΚΟΠΕΣ: 2.076

Η ανάλυση των αριθμών σε συνδυασμό με τις τηρούμενες διαδικασίες εγγραφών-διαγραφών οδηγεί στην αποτύπωση της πιο κάτω πραγματικότητας.

- Δημιουργείται έντονο κλίμα εξόδου προς συνταξιοδότηση πολλών επαγγελματοβιοτεχνών, οι οποίοι έχοντας ήδη τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, λόγω της κρίσης και της κακής πορείας των επιχειρήσεών τους, οδηγούνται σήμερα σε βεβιασμένη επαγγελματική έξοδο.

- Η συρρίκνωση της βιοτεχνικής δραστηριότητας στην πραγματικότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη από τους αριθμούς που εμφανίζονται στα μητρώα του ΒΕΑ δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις που διακόπτουν δραστηριότητα δεν ενημερώνουν το Επιμελητήριό τους και εξακολουθούν να εμφανίζονται ως λειτουργούσες.

Σε σχέση με τις ιδρύσεις των επιχειρήσεων, το ΒΕΑ σημειώνει ότι πολλές επιχειρήσεις που ιδρύονται υποκρύπτουν στην ουσία εξαρτημένη εργασία η οποία για ασφαλιστικούς λόγους λαμβάνει τη μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας (αυτοαπασχολούμενος σε παροχή υπηρεσιών).

Το ΒΕΑ τονίζει ακόμα ότι τη δύσκολη εποχή που διανύει η χώρα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ποιότητα των επιχειρήσεων που «σβήνουν» σε σχέση με αυτές που ιδρύονται. Από το δυναμικό του ΒΕΑ χάνονται μεταποιητικές επιχειρήσεις με συμβολή στην παραγωγή εγχώριας προστιθέμενης αξίας οι οποίες δεν αναπληρώνονται από τις νέες εγγραφές, οι οποίες στην πλειονότητά τους αποτελούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αυτοαπασχολούμενων.

Δεν πρέπει να αγνοούμαι το γεγονός ότι η ελληνική βιοτεχνία αναπτύχθηκε την δεκαετία του 80 με την απόφαση της Ν.Ε 197/78, γιατί τότε λειτούργησε ένα κίνητρο ανάπτυξης και αν σήμερα δεν λειτουργήσουν μέτρα συγκράτησης της βιοτεχνικής συρρίκνωσης και της ποιοτικής υποβάθμισής της, η πορεία θα είναι δίχως επιστροφή για το βιοτεχνικό δυναμικό της χώρας, με σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.
Η κατάσταση των κλειστών επιχειρήσεων σε πόλεις της Β. Ελλάδος και της Λάρισας είναι καλύτερη από αυτήν της Αθήνας. Με εξαίρεση την πόλη της Κοζάνης, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα ποσοστά των κλειστών επιχειρήσεων είναι χαμηλότερα έως και πολύ χαμηλότερα από ότι στην Αττική. Επειδή η οικονομική κρίση δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα αυτής της κατάστασης, η προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου σχετίζεται χωρίς αμφιβολία με την εγκατάσταση Πολυκαταστημάτων και Πολυχώρων κοντά σε παλαιούς εμπορικούς θύλακες.

Αυτό προκύπτει από έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ενώ σημειώνεται ότι στις πόλεις της Β. Ελλάδος καταγράφονται μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά στην πρώτη βασική διαπίστωση είναι ότι δεν κλείνουν μόνο τα μικρά μαγαζιά. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις που διακόπτουν την δραστηριότητά τους.

Δεύτερο χαρακτηριστικό σχετίζεται με την τοπικότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις καταγράφεται ως κοινό γνώρισμα μια τοπική συγκέντρωση των κλειστών επιχειρήσεων. Εκεί που κλείνει μια επιχείρηση κλείνουν και άλλες. Επιπλέον, σε κάθε περιοχή υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα τον εμπορικό δρόμο. Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον εστιάζεται στο σύνολο των υπό εξέταση εμπορικών δρόμων και οι οποίες διαφοροποιήσεις μπορούν να αποτελέσουν σε μεταγενέστερο στάδιο πεδίο μελέτης.

Το ερευνητικό ινστιτούτο της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ) προχώρησε στην καταγραφή των κλειστών επιχειρήσεων και την τοποθέτηση των νέων μορφών εμπορίου στον εμπορικό χάρτη. Η είσοδος και λειτουργία των νέων μορφών εμπορίου σε παραδοσιακές εμπορικές αγορές έχει επηρεάσει ριζικά τη δομή και τη λειτουργία της εμπορικής επιχειρηματικότητας, αλλά και των περιοχών εγκατάστασης. Είναι ενδεικτικό, όπως φαίνεται από τους πρώτους χάρτες που έχουν παραχθεί, ότι οι νέες μορφές όπως τα εμπορικά κέντρα και τα big - box stores σε κάθε περιοχή έχουν κάποια χωρική εγγύτητα η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ισχυρών πόλων, νέων δηλαδή κεντρικοτήτων, στην Αττική. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως λογικό οι συνέπειες όμως για την παραδοσιακή αγορά φαίνεται ότι είναι επώδυνες.

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β Κορκίδης: «Η πολιτική του Μνημονίου περιέχει υπερβολική δόση λιτότητας και σκληρότητας που μας οδηγεί συνεχώς στην υποκατανάλωση, στην έλλειψη ρευστότητας και στην καταστροφική ανασφάλεια, ενώ ασκεί ασφυκτική πίεση στις ΜμΕ ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η πίεση αυτή πρέπει λοιπόν να μειωθεί άμεσα, αφού η αγορά συρρικνώνεται, τα «λουκέτα» αυξάνονται και όλοι σχεδόν οι κλάδοι καταγράφουν ζημιές».

Για το σκοπό αυτό, όπως εξηγεί, η ΕΣΕΕ προχώρησε στην εκπόνηση έρευνας, η οποία εκτός από τη στιγμιαία καταγραφή των «λουκέτων», δίνει τη δυνατότητα της παρακολούθησης σε περιοδική βάση του ανοίγματος και κλεισίματος επιχειρήσεων σε σχέση με την εμπορικότητα του δρόμου και της περιοχής μικρών και μεγάλων πόλεων.

Τονίζει δε ο κ. Κορκιδης ότι οι διακηρύξεις του νέου Υπουργού Π. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δεν μπορούν παρά να μας βρίσκουν σύμφωνους και αλληλέγγυους στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, της φορολογικής ακρίβειας και της κερδοσκοπίας των καρτέλ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το κέντρο της Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα οι υπό εξέταση εμπορικοί δρόμοι εμφανίζουν μια πιο ενθαρρυντική εικόνα σε σύγκριση με άλλες πόλεις της χώρας και με την Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, στους εμπορικούς δρόμους Προξένου Κορομηλά και Μητροπόλεως οι οποίοι θεωρούνται παραδοσιακά «ακριβές αγορές» εμφανίζονται τα χαμηλότερα ποσοστά κλεισιμάτων που μόλις φτάνουν το 4,2% και 8,3% αντίστοιχα. Η παραπάνω τάση δείχνει να επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της Αθήνας όπου η αγορά του Κολωνακίου παρουσιάζει τα χαμηλότερα ποσοστά κλειστών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με το υψηλότερο εισόδημα των κατοίκων και τις διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες.

Ο εμπορικός δρόμος της Εγνατίας φαίνεται να έχει πληγεί περισσότερο με το 15% των επιχειρήσεων να έχει βάλει λουκέτο, όχι μόνο από την οικονομική κρίση αλλά και από άλλους παράγοντες οι οποίοι έχουν επισημανθεί και στο παρελθόν όπως οι εργασίες διαμόρφωσης του Μετρό στην περιοχή. Στο σύνολο των υπό εξέταση εμπορικών δρόμων τα κλειστά καταστήματα δεν ξεπερνούν το 10,1%, ποσοστό σαφώς μικρότερο από την περιοχή της Αθήνας. Παρ΄ όλα αυτά, θα πρέπει να επισημαίνουμε ότι η εικόνα του κέντρου της Θεσσαλονίκης είναι σαφώς καλύτερη από εμπορικές περιοχές όπως, Β. Όλγας, Μπότσαρη, Μαρτίου, Παπαναστασίου, η καταγραφή των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΛΑΡΙΣΑ

Η εικόνα στην πόλη της Λάρισας παρόμοια με αυτήν της Θεσσαλονίκης με την αναλογία κλειστών καταστημάτων να φτάνει το 11,5%.

Κρίσιμη παρουσιάζεται η κατάσταση στους εμπορικούς δρόμους Παπακυριαζή και Παπαναστασίου όπου συγκεντρώνονται τα περισσότερα καταστήματα και η αναλογία κλειστών/ανοιχτών καταστημάτων είναι 12,8% και 12,7% αντίστοιχα.

ΚΑΒΑΛΑ

Στην πόλη της Καβάλας στο σύνολο των εμπορικών δρόμων που εξετάστηκαν, τα κλειστά καταστήματα αντιπροσωπεύουν το 10,4% των συνολικών καταστημάτων. Η κατάσταση σε κάθε εμπορικό δρόμο δεν είναι ίδια, ενώ οι μεγαλύτεροι -σε έκταση και συγκέντρωση επιχειρήσεων - δρόμοι σημειώνουν μεγαλύτερα ποσοστά κλειστών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα στον πολυπληθέστερο σε καταστήματα εμπορικό δρόμο της Καβάλας (Ομονοίας) τα κλεισίματα καλύπτουν το 12,2% των καταστημάτων.

ΚΟΖΑΝΗ

Το κέντρο της Κοζάνης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταγραφής, εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση κλειστών επιχειρήσεων αναλογικά με το πλήθος των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στους εν λόγω εμπορικούς δρόμους. Αναλυτικά, στο σύνολο των υπό εξέταση εμπορικών δρόμων σχεδόν το 18% των επιχειρήσεων είναι κλειστές, ενώ ορισμένοι μεγάλοι σε έκταση εμπορικοί δρόμοι εμφανίζουν ποσοστό κλεισιμάτων από 22% έως 30%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά ο νομός Κοζάνης έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε σύγκριση με τους άλλους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΔΕΣΣΑ

Στην Έδεσσα στο σύνολο των υπό εξέταση εμπορικών δρόμων τα κλειστά καταστήματα προσεγγίζουν το 15,7%.

Και στην περίπτωση της Έδεσσας, η συγκέντρωση των κλειστών επιχειρήσεων παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε συγκεκριμένους εμπορικούς δρόμους, όπως για παράδειγμα στην οδό Εγνατία, (22,3%), Παύλου Μελά (18,2%), Ηρώων Πολυτεχνείου (22,2%).

ΒΕΡΟΙΑ

Στην Βέροια, το ποσοστό των κλειστών καταστημάτων είναι από τα χαμηλότερα και φτάνει το 8,8%.

Παρ όλα αυτά, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι στο μεγαλύτερο εμπορικό δρόμο (σε μήκος) και σημαντικότερο (σε συγκέντρωση επιχειρήσεων) της πόλη της Βέροιας, η αναλογία των κλειστών καταστημάτων είναι η υψηλότερη στην πόλη της Βέροιας και φτάνει το 14%.

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δείγμα: Οι εμπορικοί δρόμοι που επιλέχθηκαν να εξεταστούν είναι οι ακόλουθοι:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ίωνος Δραγούμη, Ερμού, Προξένου Κορομηλά, Μητροπόλεως, Εγνατία, Τσιμισκή, Αγίας Σοφίας.

ΛΑΡΙΣΑ

Πάνος, Ερμού, Ολύμπου, Φιλελλήνων, 23ης Οκτωβρίου, 28ης Οκτωβρίου, Παπακυριαζή, Ασκληπιού, Μανδηλαρά, Πατρόκλου, Παπαστάυρου, Παναγούλη, Παπαναστασίου, Μεγ. Αλεξάνδρου, Κούμα, Ρούσβελτ, Βενιζέλου, Κύπρου.

ΚΑΒΑΛΑ

Ομονοιάς, Μεγ. Αλεξάνδρου, Κ. Παλαμά, Π. Μελά, Βενιζέλου, Φιλελλήνων, Ερμού, Ίωνος Δραγούμη.

ΚΟΖΑΝΗ

Πλατεία Νίκης, 28ης Οκτωβρίου, Ι. Τράντα, Τσιμινάκη, Παύλου Μελά, Ερμού, Μακεδονομάχων, Βενιζέλου, Μεγ. Αλεξάνδρου.

ΕΔΕΣΣΑ

Μοναστηρίου, Δημοκρατίας, Αριστοτέλους, Εγνατία, Παύλου Μελά, Πλ. Ελευθερίας, Αρχελάου, Ι. Δραγούμη, Ηρώων Πολυτεχνείου, Φιλίππου.

ΒΕΡΟΙΑ

Μεγ. Αλεξάνδρου, Κεντρικής, Μητροπόλεως, Βενιζέλου, Ιπποκράτους, Προφήτη Ηλία, Παν. Τσαλδλάρη, Μαλακούση, Βικέλα.

Περίοδος διεξαγωγής της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου.

Τα ερωτήματα

Η καταγραφή περιελάμβανε:

Την καταγραφή όλων των επιχειρήσεων κάθε είδους σε όλη τη έκταση του εμπορικού δρόμου.

Την κατανομή των επιχειρήσεων ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία τους.

Την καταγραφή άλλων τύπων δραστηριότητας (τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.) που λειτουργούν στον εκάστοτε εμπορικό δρόμο.

Τον εντοπισμό των κέντρων διασκέδασης (cinema, θέατρα κλπ).

Την καταγραφή των κλειστών καταστημάτων, είτε όσων είχαν ένδειξη κλεισίματος είτε όσων χώρων παραμένουν ανοίκιαστα.

www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου