Ιουλίου 14, 2010

Alma-Ατέρμων : Διαχειριστικό έλεγχο ζητά η μειοψηφία

του Στέφανου Κοτζαμάνη

Διαχειριστικό έλεγχο στην Alma-Ατέρμων προτίθεται να ζητήσει –σύμφωνα με πληροφορίες- μέτοχος που κατέχει ποσοστό ανώτερο του 5%, με στόχο να ελεγχθούν τυχόν ευθύνες της διοίκησης της εταιρείας, οι μετοχές της οποίας έχουν σταματήσει να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ο μέτοχος μειοψηφίας προτίθεται να προχωρήσει στη συγκεκριμένη ενέργεια, καθώς:

Α. Επισημαίνει τους λόγους αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας από τις χρηματιστηριακές αρχές (διάταξη για προϋποθέσεις διαφάνειας σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά).

Β. Αναφέρεται στις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (αμφισβήτηση ελέγχων απομείωσης, δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση αποτελεσμάτων που προέρχονται από την εκμετάλλευση πρώην θυγατρικών πλοιοκτητριών εταιρειών εξωτερικού, αδυναμία επιβεβαίωσης του υπολοίπου του λογ/μού «δεδουλευμένοι λογ/μοί καταθέσεων ποσού 2,39 εκατ. ευρώ, κ.λπ.

Γ. Υποστηρίζει ότι η διοίκηση ενέργησε σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας και χωρίς την ύπαρξη σχετικών αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, σε ενέργειες όπως η πώληση των συμμετοχών των θυγατρικών εταιρειών Sterling Shipholding και Pyramid Navigation, καθώς και η εκποίηση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Βουλιαγμένη και ιδιόκτητου ακινήτου στην Αθήνα

http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/594306/Article.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου