Απριλίου 21, 2010

ΑΤΕ: Ελάχιστο… οξυγόνο στους υπερχρεωμένους

http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/705-2010-04-20-23-43-38

Τις πρώτες ενδείξεις, ότι λίγοι επιχειρηματίες, επαγγελματίες και αγρότες κατάφεραν τελικά να πάρουν ανάσες από τις τράπεζες με το νόμο του υπουργείου Οικονομίας για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και ενήμερων οφειλών, παρέχει η Αγροτική Τράπεζα, που φαίνεται προχωρά τελικά σε ρύθμιση μικρού αριθμού οφειλών.

Ο πολυσυζητημένος νόμος δεν δείχνει ότι έχει δώσει διέξοδο στους επιχειρηματίες, αν και είναι πρόωρο, όπως τονίζουν τραπεζικά στελέχη, να αξιολογηθούν τα τελικά του αποτελέσματα στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.

Πάντως, η διοίκηση της ATEbank έγινε χθες η πρώτη τραπεζική διοίκηση, που έδωσε μια μικρή «γεύση» των αποτελεσμάτων του νόμου, τα οποία δεν φαίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αν συνεκτιμηθεί ότι η τράπεζα, ως κρατικό πιστωτικό ίδρυμα, θα αναμενόταν να δείξει μεγαλύτερη προθυμία στην εφαρμογή του νόμου. Και αυτό, παρότι αρχικά ο ισχυρός άνδρας της ΑΤΕ, κ. Θ. Πανταλάκης, είχε εμφανισθεί ως ένας από τους μαχητικότερους επικριτές της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης.

Άλλωστε, το χαρτοφυλάκιο της ΑΤΕ είναι γνωστό ότι βαρύνεται με πολλά προβληματικά δάνεια του αγροτικού και επιχειρηματικού τομέα και θα περίμενε κανείς, ότι μεγάλος αριθμός δανειοληπτών της θα έσπευδε να κάνει χρήση των προνομίων που παρέχει η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομίας.

Παρά ταύτα, η διοίκηση της ΑΤΕ ανακοίνωσε χθες, ότι μέχρι τη λήξη μέχρι τη λήξη του χρόνου υποβολής των αιτήσεων, στις 15 Απριλίου 2010, υποβλήθηκαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, 2196 αιτήσεις για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου και 1303 αιτήσεις για παροχή διευκολύνσεων στην αποπληρωμή ενήμερων οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 2.

Αν αυτή η «συγκομιδή» αιτήσεων φαίνεται «φτωχή», ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο από την ανακοίνωση αν έχουν γίνει τελικά δεκτές από την τράπεζα όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, η επόμενη παράγραφος της σχετικής ανακοίνωσης αφήνει σαφώς να εννοηθεί, ότι τα συνολικά οφέλη των δανειοληπτών θα είναι μικρά: «Τα συνολικά ποσά των προς διαγραφή τόκων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα ρυθμισθούν δεν θα είναι σημαντικά», τονίζει η διοίκηση της ΑΤΕ, «ενώ για τις ρυθμίσεις ενήμερων οφειλών δεν προβλέπεται (σ.σ.: από το νόμο) διαγραφή ποσών».

Υπενθυμίζεται, ότι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα να αφαιρεθούν και να διαγραφούν οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, πλην των ήδη καταβληθέντων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση των δανειοληπτών της ΑΤΕ, όμως, φαίνεται ότι αυτή η δυνατότητα δεν αξιοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό και ουσιαστικά οι δανειολήπτες επωφελήθηκαν μόνο από τη δυνατότητα

Επιπλέον, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005 και μέχρι την 30.6.2007, να ζητήσουν και να επιτύχουν να υπαχθούν στη ρύθμιση, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί μέχρι την 15.5.2010 ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό της οφειλής που προκύπτει, χωρίς να υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, για τους οποίους τηρείται χωριστός λογαριασμός. Αν ο οφειλέτης αποπληρώσει το ήμισυ της οφειλής σύμφωνα με τη ρύθμιση, διαγράφονται οριστικά οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, πλην των ήδη καταβληθέντων μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου.

Ουσιαστικά, στην περίπτωση της ΑΤΕ φαίνεται ότι το σημαντικότερο όφελος για όσους κατάφεραν να κάνουν χρήση της ρύθμισης ήταν η παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων τους κατά δύο χρόνια, αλλά και αυτό το προνόμιο εξασφαλίσθηκε από μικρό αριθμό οφειλετών. Τραπεζικά στελέχη αναφέρουν, ότι αν αυτά είναι τα αποτελέσματα του νόμου στην περίπτωση της Αγροτικής, είναι φανερό ότι πολύ μικρότερα θα είναι τα αποτελέσματα σε άλλες τράπεζες, με δεδομένη την απροθυμία του τραπεζικού συστήματος να εφαρμόσει τη ρύθμιση της κυβέρνησης.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι και σε αυτή την περίπτωση, μια κυβερνητική ρύθμιση υπέρ των δανειοληπτών, αφού συνάντησε σκληρή αντίσταση από τις τράπεζες και υπέστη ουκ ολίγες τροποποιήσεις, στην πράξη αποδεικνύεται ότι αποδίδει ελάχιστα από τα αναμενόμενα και οι υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούν οξυγόνο…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου