Νοεμβρίου 21, 2009

Από 400.000 ευρώ η έκτακτη εισφορά για τα ακίνητα

Με βάση τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την έκτακτη εισφορά που κατατέθηκε στη Βουλή, διευρύνεται ο κατάλογος των ιδιοκτητών που θα πληρώσουν επιπλέον φόρο.

Ειδικότερα, στη νέα κλίμακα, η έκτακτη εισφορά για τα ακίνητα επιβάλλεται από αξία ακίνητης περιουσίας 400.000 ευρώ και πάνω και όχι από 600.000 ευρώ, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Τα κλιμάκια από 4 που ήταν αρχικά (μέχρι 600.000 καμία αλλαγή, από 600.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ συντελεστής 0,2%, από 1 έως 4 εκατ. ευρώ 0,4% και από 4 εκατ. ευρώ και πάνω 0,6%), γίνονται εννιά και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Για φορολογητέα αξία από 400.000 έως 600.000 ευρώ συντελεστής 0,1%

2. Από 600.000 έως 800.000 ευρώ συντελεστής 0,2%

3. Από 800.001 έως 1 εκατ. ευρώ συντελεστής 0,3%

4. για φορολογητέα αξία από 1 εκατ. ευρώ έως 1,3 εκατ. ευρώ συντελεστής 0,4%

5. από 1.300.001 έως 1.600.000 ευρώ συντελεστής 0,5%

6. από 1.600.001 έως 2.000.000 ευρώ συντελεστής 0,6%

7. από 2.000.001 μέχρι 2.500.000 ευρώ συντελεστής 0,7%

8. από 2.500.001 έως 3.000.000 ευρώ συντελεστής 0,8%

9. και τέλος για φορολογητέα αξία από τρία εκατομμύρια και πάνω, συντελεστής 0,9%.


Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται και καταβάλλεται μαζί με το ενιαίο τέλος ακινήτων φυσικών προσώπων του έτους 2009.

Παράλληλα με το νομοσχέδιο ορίζεται ότι:

· Αναστέλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2010 η εφαρμογή της διάταξης νόμου που προέβλεπε φορολόγηση των κερδών από λαχεία και τυχερά παιχνίδια με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ. Φόρος που τυχόν καταργήθηκε δεν επιστρέφεται.

· Εξαιρούνται από την έκτακτη εισφορά τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής έως τις 30 Απρίλιου 2010.

· Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2010, η ισχύς της περαίωσης.

· Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2011 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων, στις εφορίες και τα τελωνεία, χρεών προς το δημόσιο και τρίτους που παραγράφονται εντός των ετών 2009 και 2010.

· Συνιστώνται 1.000 θέσεις ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ για την άμεση στελέχωση των νοσοκομείων, προκειμένου να ενισχυθούν οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών λόγω της πανδημίας της νέας γρίπης.

Οι επιχειρήσεις

Στην κλίμακα υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς για τις επιχειρήσεις δεν υπάρχουν αλλαγές. Προβλέπεται έκτακτη εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή στα καθαρά κέρδη, πάνω από 5 εκατ. ευρώ που υπολογίζεται ως εξής:

1. Για συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη από 5 έως 10 εκατ. ευρώ συντελεστής 5%

2. από 10 έως 25 εκατ. ευρώ συντελστής 7%

3. από 25 εκατ. ευρώ και πάνω συντελεστής 10%.

Για τις επιχειρήσεις που δημοσίευσηαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από το συνολικό καθαρό εισόδημα και υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ.

Για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρησης, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται στη νέα επιχείρηση που προήλθε από τη μετατροπή ή συγχώνευση. Αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά καθαρού εισοδήματος, ή καθαρών κερδών, δεν επιβάλλεται επιπλέον έκτακτη εισφορά ούτε επιστρέφεται εισφορά που τυχόν καταβλήθηκε.

Η έκτακτη εισφορά που βεβαιώνεται καταβάλλεται σε 12 μηνιαίες ίσες δόσεις κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είν αι χαμηλότερη των 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης χορηγείται έκπτωση 3%.

Η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται δεν αφαιρείται για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος αλλά επιστρέφεται κατά το μέρος που αποδεδειγμένα το εισόδημα ή τα κέρδη επί των οποίων επιβλήθηκε , αποτέλεσε και εισόδημα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.


http://www.protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου