Ιουλίου 31, 2009

Η κρίση άγγιξε τις υπηρεσίες

Μείωση της δραστηριότητας σχεδόν όλων των κλάδων των υπηρεσιών καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2009, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, αλλά και σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2008.

Πρόκειται για ένα νέο δείκτη που καταρτίζει η ΕΣΥΕ προκειμένου να καταγράφει αναλυτικά τη δραστηριότητα των κλάδων των υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, οι μεταβολές που σημειώθηκαν στον τζίρο του τομέα των υπηρεσιών, στο πρώτο τρίμηνο του 2009, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, ήταν οι ακόλουθες:

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων, αύξηση 0,5% και μείωση 11,8% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων -24,1% και μείωση 28,7% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών -6,7% και μείωση 4,9% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες πληροφορικής -14,3% και μείωση 47,9% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης 29,2% και μείωση -6,4% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων 5,0% και μείωση -26,4% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών διαχείρισης -17,6% και μείωση -65,7% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών -4,9% και μείωση 59,8% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης -19,8% και μείωση 41,8% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων -12,4% και μείωση 17,4% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών με την απασχόληση -7,3% και μείωση 19,4% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών με την παροχή προστασίας και τη διενέργεια έρευνας αύξηση 15,5% και αύξηση 10% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού αύξηση 23,6% και μείωση 22,8% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

- Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις -36,8 και μείωση 7,7% σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2008.

Η ΕΣΥΕ διευκρινίζει ότι οι δείκτες κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες είναι δείκτες του οικονομικού κύκλου της επιχείρησης και δείχνουν την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών.

Ο στόχος των δεικτών αυτών είναι η μέτρηση της δραστηριότητας των ερευνώμενων κλάδων υπηρεσιών στην αγορά, σε όρους αξίας.

Στην έρευνα για την κατάρτιση των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών για τους αναφερόμενους κλάδους της στατιστικής ταξινόμησης NACE Rev.2, περιλήφθηκαν συνολικά 2.535 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στους εν λόγω κλάδους, για το σύνολο χώρας, με ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των 600.000 ευρώ.

Η έρευνα διενεργείται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγέθους 394 επιχειρήσεων, σε όλη τη χώρα, για την κάλυψη όλων των κλάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου