Ιουλίου 29, 2009

Το περιβάλλον επηρεάζει τις αγορές των Ευρωπαίων

Τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους λένε ότι εξετάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν τα προϊόντα που αγοράζουν, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Ευρωβαρόμετρου «σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων στα θέματα της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής» που δημοσιεύεται σήμερα.

Η προσοχή που δίνεται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα, όπου το 92% όσων πήραν μέρος στην έρευνα εξέφρασαν την άποψη ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αγοράζουν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση που παίρνουν για να τα αγοράσουν.

Η ίδια έρευνα απέδειξε ότι διχασμένες είναι οι απόψεις των Ευρωπαίων όσον αφορά τους ισχυρισμούς των παραγωγών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων τους, ενώ σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι ο συνδυασμός των αυξημένων φόρων επί των προϊόντων που προκαλούν καταστροφές στο περιβάλλον και των μειωμένων φόρων στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα θα προωθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Πολλοί είναι επίσης αυτοί που πιστεύουν ότι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και την υποχρεωτική επισήμανση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για το θέμα αυτό ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος της ΕΕ Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Η μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος πρέπει να διεξαχθεί σε όλα τα μέτωπα με τη συμμετοχή όλων μας. Δεν αποτελεί μόνο αποστολή των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο. Αγοράζοντας προϊόντα φιλικά προς το κλίμα και το περιβάλλον, οι ιδιώτες καταναλωτές στέλνουν το σωστό μήνυμα στους παραγωγούς που ανταποκρίνονται με τη σειρά τους προχωρώντας στην παραγωγή περισσότερων φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων».

Αναλυτικότερα, τα σημαντικότερα συμπεράσματα που συνάγονται από τη σημερινή κοινοτική δημοσκόπηση

«Ευρωβαρόμετρο» σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων στα θέματα της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής είναι τα κάτωθι:

- Η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων (83%) δηλώνει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αγοράζουν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασης σχετικά με την αγορά τους. Ειδικότερα, από την έρευνα προκύπτει ότι το 92% των Ελλήνων εξετάζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων που αγοράζουν (το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη), ενώ οι Τσέχοι είναι αυτοί που συνυπολογίζουν λιγότερο αυτή την παράμετρο στις αγορές τους (62%).

- Σε σχέση με το ρόλο των οικολογικών σημάτων των προϊόντων που αγοράζουν (π.χ. σχετικά με τη φιλική προς το περιβάλλον προέλευσή τους, τη δυνατότητα ανακύκλωσης κλπ), το 47% των Ευρωπαίων απαντάει ότι επηρεάζουν πολύ τις αποφάσεις τους για την αγορά ενός προϊόντος, ενώ το 51% απαντά ότι είτε τις αγνοεί είτε δεν διαδραματίζουν κανέναν ρόλο στις αποφάσεις αγοράς. Οι Έλληνες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (64%) στη σημασία που αποδίδουν στις ετικέτες των προϊόντων που αγοράζουν, με το μικρότερο ποσοστό να καταγράφεται στην Τσεχία (22%).

- Στην ερώτηση κατά πόσο τα σήματα αποτυπώματος άνθρακα ενός προϊόντος πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά, η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων (72%) απαντά καταφατικά, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στην Ελλάδα όπου το 90% επιθυμεί την υποχρεωτική αναγραφή των εν λόγω στοιχείων. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Τσέχοι που υποστηρίζουν αυτή την άποψη σε ποσοστό 47%. Διευκρινίζεται ότι το σήμα αποτυπώματος του άνθρακα θα απεικονίζει τη συνολική ποσότητα αερίων θερμοκηπίου - συμπεριλαμβανομένου του διοξειδίου του άνθρακα - που εκπέμπεται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός προϊόντος, από την παραγωγή έως τη διοχέτευσή του στα απόβλητα.

- Σχετικά με τη γνώση του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος ενός προϊόντος, μόλις το 19% των Ευρωπαίων γνωρίζει την ύπαρξή του ή το έχει αναγνωρίσει κατά την αγορά ενός προϊόντος (στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 23%).

- Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη ότι οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Περίπου οι μισοί από τους πολίτες της ΕΕ (49%) είναι της άποψης ότι θα πρέπει να γίνει εμφανέστερη η παρουσία αυτών των προϊόντων στα ράφια των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ή να προβλεφθεί μια ειδική γωνία για τα οικολογικά προϊόντα στα συγκεκριμένα καταστήματα. Οι Έλληνες είναι πιο δύσπιστοι ως προς την αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής (μόνο 38% πιστεύουν ότι οι πρωτοβουλίες των καταστημάτων λιανικής θα έχουν αποτέλεσμα) και τάσσονται υπέρ (σε ποσοστό 59%) επιβολής δεσμευτικής νομοθεσίας.

- Περίπου το 46% των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος προώθησης των οικολογικών προϊόντων θα ήταν να μειωθούν οι φόροι σε αυτά και αντίστοιχα να αυξηθεί η φορολόγηση για τα επιβλαβή προς το περιβάλλον προϊόντα. Η πλειονότητα των Βρετανών (65%) είναι υπέρ ενός τέτοιου συστήματος διπλής φορολογίας, ενώ το ποσοστό των Μαλτέζων είναι το μικρότερο στην Ευρώπη (28%). Οι Έλληνες, σε ποσοστό 50%, υποστηρίζουν την πρόταση για επιβολή συστήματος διπλής φορολόγησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου