Ιουλίου 28, 2009

Επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης

Νέα επιβράδυνση εμφάνισε τον Ιούνιο του 2009 ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριώνκαι διαμορφούμενος σε 7,6%, από 9,4% το Μάιο του 2009 και 15,9% το Δεκέμβριο του 2008.

Επιβράδυνση παρατηρήθηκε στην πιστωτική επέκταση τόσο προς τις εγχώριες επιχειρήσεις όσο και προς τα εγχώρια νοικοκυριά. Ωστόσο, η βραχυχρόνια δυναμική, όπως αυτή προσεγγίζεται με τους ετησιοποιημένους ρυθμούς ανόδου του α΄ και του β΄ τριμήνου του 2009, δείχνει τάση ανάκαμψης της συνολικής πιστωτικής επέκτασης (α΄ τρίμηνο: 2,9%, β΄ τρίμηνο 4,9%) και αφορά τόσο τις επιχειρήσεις (α΄ τρίμηνο: 4,0%, β’ τρίμηνο: 6,4%) όσο και τα νοικοκυριά, αν και η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά κινείται σε σαφώς χαμηλότερο επίπεδο (α΄ τρίμηνο: 1,6%, β’ τρίμηνο: 3,1%)

Χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων

Αναλυτικότερα, καθαρή νέα ροή 923 εκατ. ευρώ παρουσίασε η χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις τον Ιούνιο του 2009, και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 8,8% από 11,4% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 18,7%). Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα επιταχύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς τον κλάδο των «επικοινωνιών, μεταφορών πλην ναυτιλίας», παρέμεινε περίπου σταθερός προς τη ναυτιλία και τον κλάδο των «λοιπών», ενώ επιβραδύνθηκε προς όλους τους υπόλοιπους κλάδους.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι μεγάλη επιβράδυνση παρουσίασαν οι τρεις σημαντικότεροι κλάδοι από πλευράς τραπεζικής χρηματοδότησης, δηλαδή η βιομηχανία με ρυθμό πιστωτικής επέκτασης τον Ιούνιο 2009: 2,5% (Μάιος 2009: 5,9%, Δεκέμβριος 2008: 15,8%), το εμπόριο (Ιούνιος 2009: 10,9%, Μάιος 2009: 14,0%, Δεκέμβριος 2008: 19,5%) και οι κατασκευές (Ιούνιος 2009: 10,8%, Μάιος 2009: 15,8%, Δεκέμβριος 2008: 35,2%), αν και η πιστωτική επέκταση προς τους δύο τελευταίους κλάδους κινείται σε σημαντικά υψηλότερο επίπεδο από ό,τι προς το σύνολο των επιχειρήσεων.

Χρηματοδότηση των εγχώριων νοικοκυριών

Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά ανήλθε τον Ιούνιο του 2009 σε 463 εκατ. ευρώ (δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο των έξι πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους) ενώ ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 6,2%, έναντι 7,3% το Μάιο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 12,8%).

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 399 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2009 και o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση (Ιούνιος 2009: 6,0%, Μάιος 2009: 6,9%, Δεκέμβριος 2008: 11,5%).

Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αύξηση κατά 63 εκατ. ευρώ ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 7,1%, έναντι 8,4% το Μάιο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 16,0%).

Τέλος, το υπόλοιπο των "λοιπών" δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο τον Ιούνιο του 2009 στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σε 0,9% από 4,7% το Μάιο 2009 (Δεκέμβριος 2008: 9,5%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου