Ιουλίου 15, 2009

Δημόσιος δανεισμός με έκδοση εντόκων 1,82 δισ.ευρώ

Ξεπέρασε τα 57 δισ. ευρώ ο δανεισμός του Δημοσίου από τις αρχές του 2009, μετά και το δανεισμό χθες ποσού ύψους 1,82 δισ. ευρώ, με την έκδοση εντόκων γραμματίων εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας.

Ο νέος δανεισμός πάντως υλοποιήθηκε με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στις αγορές στις βραχυπρόθεσμες διάρκειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ , κατά τη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, το ζητούμενο ποσό ήταν 700 εκατ. ευρώ και υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 4.626 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 6,61 φορές.

Ο ΟΔΔΗΧ αποδέχτηκε ποσό ύψους 910 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 210 εκατ. ευρώ, αποτελούν μη ανταγωνιστικές προσφορές, με το μέσο σταθμικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 0,91%, σημαντικά μειωμένο σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοπρασία του Απριλίου 2009, που το επιτόκιο ήταν 1,48%, ενώ η μέση σταθμική τιμή διαμορφώθηκε στο 99,540.

Επίσης, στη δημοπρασία των ετήσιων εντόκων γραμματίων οι προσφορές των βασικών διαπραγματευτών ανήλθαν σε 3.375 εκατ. ευρώ και υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 700 εκατ. ευρώ, κατά 4,82 φορές.

Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε ποσό ύψους 910 εκατ. ευρώ (με την αποδοχή και μη ανταγωνιστικών προσφορών, που ανέρχονται στο 30% του ζητούμενου ποσού.

Το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,12%, από 1,78% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία του Απριλίου, ενώ η μέση σταθμική τιμή διαμορφώθηκε στο 98,880.

Σημειώνεται ότι αύριο διενεργείται ο δεύτερος γύρος των μη ανταγωνιστικών προσφορών, από τον οποίο το υπουργείο Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να αντλήσει επιπλέον 420 εκατ. ευρώ, από τα εξάμηνο και τα ετήσια έντοκα γραμμάτια, με το οποίο το συνολικό ποσό της έκδοσης θα φτάσει σε 2,24 δισ. ευρώ.

Υπερδανεισμός

Ηδη, ο δημόσιος δανεισμός έχει φτάσει από τον Ιανουάριο σε 57,38 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 40,7 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται στα αυξημένα ταμιακά ελλείμματα, που εμφανίζει ο κρατικός προϋπολογισμός.

Επίσης, στις 21 Ιουλίου, θα διατεθούν με δημοπρασία και τρίμηνα έντοκα γραμμάτια, το ποσό των οποίων θα είναι επίσης υψηλό, σε μια προσπάθεια αφενός να αναχρηματοδοτηθεί η έκδοση των τρίμηνων εντόκων του Απριλίου, που λήγουν αφετέρου να εκμεταλλευτεί ο ΟΔΔΗΧ, τα χαμηλά βραχυπρόθεσμα επιτόκια, καθώς τα επιτόκια των μεσομακροπρόθεσμων ελληνικών ομολόγων είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Οι εκδόσεις τίτλων που έχει πραγματοποιήσει το ελληνικό Δημόσιο από τις αρχές Ιανουαρίου είναι οι ακόλουθες: Εντοκα γραμμάτια 9,08 δισ. ευρώ (τρεις εκδόσεις), Πενταετή ομόλογα 12,5 δισ. ευρώ (δύο εκδόσεις), Τριετή ομόλογα 14,5 δισ. ευρώ (δύο εκδόσεις), Τετραετή ομόλογα 5,8 δισ. ευρώ (δύο εκδόσεις), Δεκαετή ομόλογα 15,5 δισ. ευρώ (δύο εκδόσεις).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου