Ιουνίου 23, 2009

Έφτασε η στιγμή της..." δημοσιονομικής εξυγίανσης"

Την ανάγκη χάραξης μιας στρατηγικής εξόδου από την κρίση υπογραμμίζει η Επιτροπή σημειώνοντας πως μετά τα μέτρα στήριξης των οικονομιών των κρατών μελών, έφτασε η στιγμή της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Στην έκθεσή της για την "ποιότητα των δημόσιων οικονομικών της Ε.Ε. το 2009" που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, εκφράζει ανησυχία για την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης των κρατών μελών. Ειδικότερα, επισημαίνει τα αυξανόμενα ελλείμματα και δημόσια χρέη των χωρών της Ένωσης, τις υπέρογκες δαπάνες των κυβερνήσεων προκειμένου να στηρίξουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις αυξανόμενες δαπάνες για κοινωνικές παροχές και συντάξεις και την επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης.

Γι’ αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η χάραξη μιας στρατηγικής εξόδου από την κρίση, μέσα από μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό τομέα, και με συγκεκριμένα μέτρα εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών. Σημειώνει πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν όταν επανέλθει η οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ και αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Επιπλέον, η Επιτροπή αναφέρει ότι τα μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας που έλαβαν συνολικά τα κράτη μέλη αναλογούν στο 5% του κοινοτικού ΑΕΠ (συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων σταθεροποιητών), ήτοι σε 600 δισ. ευρώ. Σε αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για τη στήριξη των τραπεζών. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, οι χώρες που έλαβαν τα υψηλότερα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέτρα στήριξης της οικονομίας τους ήταν η Ισπανία, η Αυστρία , η Φιλανδία, η Μ. Βρετανία, η Γερμανία και η Σουηδία. Εξάλλου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, το δημοσιονομικό κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα κράτη μέλη (μέτρα στήριξης, ενέσεις ρευστότητας, δάνεια κ.λ.π.), εξαιτίας της οικονομικής κρίσης κυμάνθηκε από 2,75% ως 16,5% του ΑΕΠ. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος στην ΕΕ, η Επιτροπή τονίζει ότι η οικονομική κρίση είχε σαν αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε πολλά κράτη μέλη και την αύξηση του δημόσιου χρέους τους. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για την οικονομία το δημόσιο χρέος στην ΕΕ εκτιμάται ότι θα ανέλθει από 60% του ΑΕΠ το 2007 (το χαμηλότερο επίπεδο από την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ) σε 80% το 2010.

Τι αναφέρει για την Ελλάδα

Ειδικότερα για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων σημειώνει πως παρά την επιδείνωση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008, ο στόχος του ελλείμματος για το 2009 παραμένει αμετάβλητος στο 3,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που κατέθεσε η Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2009 (περιλαμβάνονται προσωρινά μέτρα ύψους 0,5% του ΑΕΠ). Ωστόσο, η Επιτροπή από την πλευρά της, λαμβάνοντας υπόψη το χειρότερο σενάριο για την οικονομική ανάπτυξη και μια συνετή αξιολόγηση των εσόδων, εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2009 θα φτάσει το 5,1% του ΑΕΠ. Εξάλλου, για το 2009, η Επιτροπή τονίζει ότι τα κρατικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 1% του ΑΕΠ, μέσω των πρόσθετων φορολογικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές δαπάνες, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα μειωθούν κατά 0,25% του ΑΕΠ, μέσα από μέτρα περιορισμού των δημοσίων δαπανών. Σε αυτά τα μέτρα επισημαίνονται ενδεικτικά η μείωση των δημόσιων συμβάσεων, η μείωση των απολαβών για τους υψηλόμισθους του δημοσίου, καθώς και το πάγωμα των μισθών του δημοσίου για το 2009 που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση και η εντατικοποίηση των προσπαθειών για τον περιορισμό των πρωτογενών δαπανών.

Σε ό,τι αφορά το 2010, η Επιτροπή προβλέπει ότι αν η οικονομική πολιτική της Ελλάδας παραμείνει αμετάβλητη (δηλαδή αν ο προϋπολογισμός του 2010 κινηθεί στους βασικούς άξονες του προϋπολογισμού του 2009), το δημοσιονομικό έλλειμμα θα φτάσει το 5,75% του ΑΕΠ. Εκτιμά, επίσης, ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει στο 103,5% του ΑΕΠ, ενώ το 2010 θα ανέλθει στο 108% του ΑΕΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου