Ιουνίου 23, 2009

Στο 9,3% ανήλθε η ανεργία στο πρώτο τρίμηνο

Στο 9,3% αναρριχήθηκε το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2009, από 7,9% που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2008, όπως ανακοινώθηκε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Το πρώτο τρίμηνο του 2008 η ανεργία είχε διαμορφωθεί στο 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ.

Το μέσο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 8,9% το Μάρτιο.
Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (18,5%). Για τις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 23,1%.
Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται πάνω από το συνολικό ποσοστό σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (14,5%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (11,0%) και σε όσους έχουν τελειώσει το τριτάξιο γυμνάσιο (10,9%) και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (10,5%).
Το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού (5,7%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (5,9%).
Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, από το σύνολο των ανέργων (462.343 άτομα), το 86,7% αναζητά εργασία με πλήρη απασχόληση. Πιο αναλυτικά, το 40,8% των ανέργων αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 45,8% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.
Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 29,2% του συνόλου.
Επισημαίνεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν το 41,3% του συνόλου των ανέργων.
Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα είναι ανώτερο από το μέσο εθνικό (10,7% έναντι 9,2%). Αντίθετα, το ποσοστό των οικονομικά ενεργών ξένων υπηκόων είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο εθνικό (72,1% έναντι 52,1%).

Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο (16,9%), τη Δυτική Μακεδονία (14,4%) και τις Ιόνιους Νήσους (14,1%). Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο (7,0%) και στην Αττική (7,6%).

.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου