Ιουνίου 05, 2009

Στο πλευρό των μεσογειακών χωρών η Ε.Ε. για τη λαθρομετανάστευση

Τη βούληση της Ε.Ε. να βοηθήσει την Ελλάδα και τα άλλα μεσογειακά κράτη - μέλη της στην αντιμετώπιση του λαθρομεταναστευτικού κύματος, εξέφρασαν τόσο ο Επίτροπος Ζακ Μπαρό, όσο και ο προεδρεύων του Συμβουλίου, Τσέχος υπουργός Εσωτερικών Μάρτιν Πέτσινα, μετά το τέλος των εργασιών του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεων των «27» στο Λουξεμβούργο.
Προς το σκοπό αυτό, όπως υπογράμμισε ο Επίτροπος Μπαρό, η Ε.Ε. θέτει ως προτεραιότητα την ιδιαίτερα στενή συνεργασία με χώρες, όπως η Τουρκία και η Λιβύη, ούτως ώστε οι αρχές αυτών των χωρών να υποχρεωθούν να ενισχύσουν τους ελέγχους στα σύνορά τους και να εφαρμόσουν τις συμφωνίες επανεισδοχής των λαθρομεταναστών.
Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών κυμάτων, την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και την προστασία των προσφύγων, ο Επίτροπος Μπαρό υπογράμμισε την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία με τις μεσογειακές χώρες εκτός Ε.Ε., (οι οποίες είναι και οι βασικές χώρες προέλευσης και διέλευσης λαθρομεταναστών προς την ΕΕ). Όπως είπε, η Επιτροπή πρόκειται να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προς αυτήν την κατεύθυνση, σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
Στα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή με κύριο στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και του δουλεμπορίου, περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Frontex, η εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής (π.χ. κοινές πτήσεις επιστροφής των λαθρομεταναστών) και η δημιουργία ενός μηχανισμού εθελοντικής εσωτερικής μετεγκατάστασης των ατόμων που χαίρουν διεθνούς προστασίας.
Όπως επεσήμανε το Συμβούλιο, η ευρωπαϊκή απάντηση στη λαθρομετανάστευση θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και του καταμερισμού ευθυνών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να σέβεται τις διεθνείς υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε, τα μέτρα που παρουσίασε στα κράτη - μέλη η Επιτροπή, θα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου