Μαΐου 29, 2009

Επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης

Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών παρουσίασε μικρή επιβράδυνση τον Απρίλιο του 2009 και διαμορφώθηκε σε 10,2%, από 10,8% τον Μάρτιο του 2009 και 15,9% τον Δεκέμβριο του 2008. Επιβράδυνση παρατηρήθηκε στην πιστωτική επέκταση περισσότερο στα νοικοκυριά απ’ ότι προς τις επιχειρήσεις.
Χρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2009 σε 446 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε ελαφρά σε 11,8% από 12,2% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 18,7%). Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι η εξέλιξη τον Απρίλιο του 2009 φαίνεται να υποδηλώνει τάση σχετικής σταθεροποίησης του ρυθμού της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις καθώς ανακόπτεται η έντονη επιβράδυνσή του, που είχε παρατηρηθεί από το Νοέμβριο του 2008 μέχρι και το Μάρτιο του 2009.
Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα επιταχύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς τους κλάδους της «ναυτιλίας», του «ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης» και των «μεταφορών, επικοινωνιών πλην ναυτιλίας» ενώ παρέμεινε αμετάβλητος ή επιβραδύνθηκε στους υπόλοιπους κλάδους. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τη βιομηχανία διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2009 σε 9,0%, παρέμεινε δηλαδή αμετάβλητος στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα (Μάρτιος 2009: 9,0%, Δεκέμβριος 2008: 15,8%) και στο εμπόριο, που είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δανειοδότηση, επιβραδύνθηκε οριακά σε 16,5% (Μάρτιος 2009: 16,6%, Δεκέμβριος 2008:19,5%).
Χρηματοδότηση των εγχώριων νοικοκυριών
Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά ανήλθε τον Απρίλιο του 2009 σε 115 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 8,3%, έναντι 9,2% τον Μάρτιο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 12,8%).
Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 133 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2009 και o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση (Απρίλιος 2009: 7,8%, Μάρτιος 2009: 8,7%, Δεκέμβριος 2008: 11,5%).
Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αύξηση κατά 2 εκατ. ευρώ ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 9,8%, έναντι 10,9% τον Μάρτιο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 16,0%).
Τέλος, τα "λοιπά" δάνεια προς τα νοικοκυριά παρουσίασαν καθαρή αρνητική ροή 20 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2009 ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής τους επιταχύνθηκε σε 4,6% από 1,2% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 9,5%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου