Απριλίου 08, 2009

Στο δρόμο για το λογιστικό SDR του ΔΝΤ

Σε επέκταση τους προγράμματος διατραπεζικού δανεισμού σε ξένο νόμισμα προχώρησαν η Federal Reserve, η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα και η ΕΚΤ προκειμένου να είναι σε θέση να καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες τους σε λίρες, ευρώ, γεν και ελβετικά φράγκα.

Η κίνηση αυτή των κεντρικών τραπεζών έχει προληπτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην εξομάλυνση των χρηματαγορών. Το νέο πρόγραμμα βρίσκεται υπό μελέτη τους τελευταίους μήνες αν και, σύμφωνα με τις πηγές της The Wall Street Journal, τα πιστωτικά όρια δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Ο βασικός λόγος δρομολόγησης των συγκεκριμένων μέτρων είναι η επιτακτική ανάγκη χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός ΗΠΑ σε δολάρια εν μέσω κρίσης. Οι τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών, ωστόσο, δεν έχουν αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής ελλείψεις σε συνάλλαγμα που θα τους ανάγκαζαν να στραφούν στη Fed για να δανειστούν ξένα νομίσματα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που η Fed και οι υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες προτίθενται να ενεργοποιήσουν τα όρια ανταλλαγής νομισμάτων.

Καταρχάς, στις αργίες των Ηνωμένων Πολιτειών, τα αμερικανικά πιστωτικά ιδρύματα που έχουν παραρτήματα στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμες ελλείψεις.

Ένας άλλος λόγος είναι να καταστούν οι υφιστάμενες συμφωνίες αμφοτεροβαρείς. Τους τελευταίους μήνες, η Fed δάνεισε στο πλαίσιο των εν λόγω ορίων εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε άλλες κεντρικές τράπεζες, οι οποίες δάνεισαν με τη σειρά τους τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ανάγκη ρευστότητας σε δολάρια. Με την καινούργια αυτή ρύθμιση, τα δολάρια μπορούν τυπικά να διακινηθούν και αντίστροφα, εάν χρειαστεί.

Τα νέα όρια ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ των κεντρικών τραπεζών δίνουν στη Fed την ευκαιρία να δανειστεί 80 δισ. ευρώ, 10 τρισ. γεν, 30 δισ. στερλίνες και 10 δισ. ελβετικά φράγκα για τροφοδότηση των αμερικανικών τραπεζών με συνάλλαγμα εάν προκύψει ανάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου