Απριλίου 07, 2009

Πρόταση Πασοκ για να ειπράξουν κάτι, αντί για "τίποτα" οι τράπεζες.

Το σχεδίου νόμου του ΠΑΣΟΚ ,για τη ρύθμιση χρεών των νοικοκυριών θα κατατεθει στην Βουλή, στις 30 Απριλίου.

Η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη «Ρύθμιση χρεών και προϋποθέσεις απαλλαγής των υπερχρεωμένων καταναλωτών από τα χρέη τους» που παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου από την πολιτική Εκπρόσωπο του Τομέας Οικονομίας Λούκα Κατσέλη,παρέχει
τη δυνατότητα, μέσα από καθορισμένη δικαστική διαδικασία, σε όσους καταναλωτές έχουν διαπιστωμένη και μόνιμη αδυναμία είτε να ρυθμίσουν είτε να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, να απαλλαγούν από τα χρέη τους, εξοφλώντας - με βάση το εισόδημα από την εργασία τους - ένα μέρος των χρεών που καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των οφειλών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ρύθμιση χρεών είναι να μην υφίστανται περιουσιακά στοιχεία και να μην επαρκούν τα τρέχοντα εισοδήματα του καταναλωτή για την ικανοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέτει κάθε μήνα για τρία έως πέντε έτη μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Αν δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του δεν επέρχεται απαλλαγή από τα χρέη. Η ρύθμιση απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ή έχουν ελάχιστη μόνο ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Η απαλλαγή προϋποθέτει την υποβολή ειλικρινών στοιχείων για τα εισοδήματά του οφειλέτη, καθώς διαφορετικά μπορεί να προσβληθεί το κύρος της. Ειδικότερα σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η απαλλαγή του υπερχρεωμένου καταναλωτή υλοποιείται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο επιδιώκεται η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς στη βάση ενός πλάνου εξυγίανσης των χρεών. Στο δεύτερο στάδιο, και εφόσον δεν ευοδωθεί το πρώτο, ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει αίτηση για έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη, με σκοπό να επιδιωχθεί δικαστικώς η συναινετική αποδοχή του. Αν δεν αντικρούσουν το σχέδιο οι πιστωτές εντός ορισμένης προθεσμίας λογίζεται ότι το αποδέχθηκαν. Στο τρίτο στάδιο, σε περίπτωση που δεν προκύψει συναινετική αποδοχή κατά την προηγούμενη φάση, ξεκινά πλέον η δικαστική διαδικασία ρύθμισης των χρεών και ελέγχεται αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την αιτούμενη απαλλαγή.
Η διαδικασία αυτή διαφέρει ριζικά από την πτώχευση των εμπόρων, όσον αφορά τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ενώ στην τελευταία προτάσσεται η ικανοποίηση των πιστωτών, στην απαλλαγή του καταναλωτή από τα χρέη του στόχος είναι η επανένταξή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή με την επανάκτηση της οικονομικής ελευθερίας που συνεπάγεται η εξάλειψη των χρεών που αδυνατεί να αποπληρώσει.
Όπως ανέφεραν οι πολιτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ από το 2003 έως το 2008 τα χρέη των νοικοκυριών προς τις τράπεζες έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί και ξεπερνούν σήμερα τα 100 δισ. ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας η χώρα μας εμφανίζει για το 2008 τη μεγαλύτερη αύξηση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων, στο 6,9%, από 6% το 2007.

από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου