Μαρτίου 03, 2009

Καταδίκη της Τουρκίας από το ΕΔΑΔ για την κοινοτική περιουσία της Τενέδου

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε το κοινωφελές ίδρυμα του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της νήσου Τενέδου στην προσφυγή του ενάντια στην Τουρκία, κρίνοντας ότι καταπατήθηκε το δικαίωμά του να κατέχει ακίνητη περιουσία.

Το Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που προστατεύει το δικαίωμα κατοχής ακίνητης περιουσίας και ζητεί από τις τουρκικές αρχές να καταβάλουν στην εκκλησία αποζημίωση 100 χιλιάδων ευρώ, συν 5.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι τα τουρκικά δικαστήρια παραβίασαν τη Σύμβαση αρνούμενα να καταχωρήσουν στις κτηματολογικές υπηρεσίες τα ακίνητα που ανήκουν στο Ίδρυμα.

Η υπόθεση αφορά τρία τρία οικόπεδα (3.792,54τ.μ., 2.251,72τ.μ., 2.219,69τ.μ.) και παρεκλήσι 37,82τ.μ., τα οποία το Ίδρυμα απέκτησε από δωρεές. Η εκκλησία είχε προσφύγει στα τουρκικά δικαστήρια το 2001 και το 2002 χωρίς να διακιωθεί. Η αίτησή του στο ΕΔΑΔ κατετέθη στις 20 Νοεμβρίου του 2003.

Η Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα να εφεσιβάλει την απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου