Μαρτίου 12, 2009

«Βουτιά» των επενδύσεων - προμήνυμα για ύφεση

Στο 2,9% διαμορφώθηκε τελικά ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στη διάρκεια του 2008, αλλά ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία προκύπτουν από τις μειώσεις των επενδύσεων, κυρίως στις κατοικίες, αλλά και την επιβράδυνση της κατανάλωσης, που θα οδηγήσουν σε συμπίεση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το 2009.

Μεγάλη μείωση καταγράφεται στις επενδύσεις συνολικά και κυρίως στις οικοδομές, αλλά και ταχεία επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ο ρυθμός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στο δ' τρίμηνο του 2008, ανήλθε στο 2,4%, έναντι 2,6% που έδειξαν τα προσωρινά στοιχεία.

Με αποτέλεσμα συνολικά στο 2008 η οικονομική ανάπτυξη να διαμορφωθεί στο 2,9%, επίδοση ιδιαίτερα σημαντική, όταν την ίδια περίοδο η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη υποχώρησε.

Ανησυχία όμως προκαλεί η επιδείνωση των επιμέρους στοιχείων του ΑΕΠ, στο δεύτερο εξάμηνο του 2008 και κυρίως στο δ' τρίμηνο του 2008, εν όψει του δύσκολου 2009, κατά το οποίο η κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 1,1% (ή 0,5% με το κακό σενάριο).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία:

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στο τέταρτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στον εξοπλισμό μεταφορών κατά 30,3% και στις κατοικίες κατά 19,9%, ενώ στις λοιπές κατασκευές σημειώθηκε αύξηση κατά 24,8%.

- Μειωμένος εμφανίζεται ο ρυθμός αύξησης της καταναλωτικής δαπάνης, παρουσιάζοντας αύξηση 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 και μείωση 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2008.

- Μείωση κατά 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 παρουσίασαν συνολικά οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα μείωση κατά 6,0% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,1%.

- Μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 παρουσίασαν και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 4,4% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών, ενώ μείωση κατά 5,4% οι εξαγωγές υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση του ΑΕΠ με την προσέγγιση της παραγωγής, η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο δ' τρίμηνο του 2008, παρουσίασε αύξηση 3,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 και μείωση 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο (γ') τρίμηνο του 2008.

Αύξηση στην προστιθέμενη αξία, παρουσίασαν οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας κατά 11,4%, εμπορίου, ξενοδοχείων-εστιατορίων, μεταφορών και επικοινωνιών κατά 5,0%, χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων σχετικών με την ακίνητη περιουσία, εκμισθώσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά 3,8%, καθώς και ο κλάδος των κατασκευών κατά 4,0%.

Αντίθετα, μείωση στην προστιθέμενη αξία παρουσίασαν οι κλάδοι της βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας κατά 0,1%, και ο κλάδος των λοιπών υπηρεσιών κατά 0,4%.

Τέλος, σε τρέχουσες τιμές, οι αμοιβές των απασχολουμένων αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007 και κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου