Μαΐου 12, 2017

πΓΔΜ-BJRM Ευρω-εκτιμήσεις για την οικονομία

Η εαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ανάπτυξη της πΓΔΜ 2,9% για φέτος και 3,2 τοις εκατό το επόμενο έτος.
Η επιβράδυνση της ανάπτυξης σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής οφείλεται στην παρατεταμένη πολιτική κρίση, με αποτέλεσμα τη μείωση των επενδύσεων, την ματαίωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αδυναμία σταθεροποίησης του χρέους.
Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 4,3%, και η ανάπτυξη στηρίζεται στην ιδιωτική κατανάλωση και τις εξαγωγές. Η αύξηση των εξαγωγών θα παραμείνει σταθερή, λόγω των ξένων εξαγωγικών εταιριών στην πΓΔΜ Μ, και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα συρρικνωθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό δεδομένης της αυξανόμενης αβεβαιότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Οι τιμές καταναλωτή για τα τρόφιμα, και την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα αυξηθούν, και θα υπάρξουν περισσότερα δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους θέτει σε κίνδυνο τη σταθεροποίηση του χρέους, ιδίους λόγω των τροποποιήσεων των προϋπολογισμών των Δημοσίων Έργων που επηρεάζουν το έλλειμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου