Ιανουαρίου 13, 2010

Άντλησε 2,08 δισ. ευρώ το δημόσιο από τα έντοκα

Εκτινάχθηκε το επιτόκιο στα ετήσια έντοκα γραμμάτια στο 2,20% από 1,7% που ανέμενε η αγορά, ενώ το επιτόκιο στα 6μηνα έντοκα γραμμάτια διαμορφώθηκε στο 1,38%. Το ελληνικό δημόσιο άντλησε συνολικά 2,08 δισ. ευρώ.

Στα 6μηνα έντοκα γραμμάτια υποβλήθηκαν προσφορές 3,9 δισ. ευρώ που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 4,87 φορές. Το δημόσιο άντλησε 1,040 δισ. ευρώ.

Στα ετήσια έντοκα γραμμάτια υποβλήθηκαν προσφορές 2,45 δισ. ευρώ που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό 3,05 φορές. Συνολικά το δημόσιο άντλησε από τα ετήσια έντοκα 1,040 δισ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το επιτόκιο στα ετήσια έντοκα εκτινάχθηκε κυρίως γιατί οι επενδυτές και ειδικά οι ελληνικές και ξένες τράπεζες δεν ήθελαν να πάρουν μεγάλο ρίσκο σε μεγαλύτερη περίοδο.

Πάντως, έχει δημιουργηθεί μια λανθασμένη εικόνα για την δημοπρασία των εντόκων γραμματίων ότι είναι κρίσιμη για τον δημόσιο δανεισμό.

Πρώτον το ελληνικό δημόσιο εκδίδει έντονα καθώς ήθελε να πάρει το μικρότερο ρίσκο. Δεύτερον αν δημοπρατούσε 10ετή ομόλογα το ρίσκο θα ήταν μεγάλο και σε τέτοιες εκδόσεις θα κριθεί το ποσοστό αποδοχής της ελληνικής οικονομίας στους ξένους επενδυτές.
Τρίτον οι ελληνικές κατά βάση αγοράζουν τα έντοκα ώστε να τα πωλήσουν στους πελάτες τους.

Οι αποδόσεις των εντόκων 6μηνης διάρκειας εκτιμώνται σε 1,40% και των ετήσιων σε 1,60% με 1,70%.
Αν το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να καλύψει έντοκα γραμμάτια προφανώς θα αποτελέσει μια τραγική εξέλιξη αλλά τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να αποκλεισθεί. Η δημοπρασία θα καλυφθεί και οι ελληνικές τράπεζες και κάποιοι ξένοι θα συμβάλλουν ώστε η δημοπρασία να πάει καλά.

Πέτρος Λεωτσάκος
http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=13&artid=79999

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου