Νοεμβρίου 13, 2009

Σχέδιο Τράπεζας Ελλάδος για έξοδο από την κρίση


Pερικοπή των δημοσίων δαπανών κατά τα 2/3 και αύξηση των εσόδων μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής κατά το 1/3.


Κίνδυνο δημοσιονομικού αδιεξόδου, ο οποίος πρέπει να αποσοβηθεί, διαβλέπει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, προτείνοντας παράλληλα την «πυροδότηση» ενός διαρθρωτικού αναπροσανατολισμού της οικονομικής πολιτικής, που θα στηρίξει το πολυετές σχέδιο προσαρμογής που χρειάζεται η ελληνική οικονομία.

Ο κ. Προβόπουλος προτείνει περικοπή των δημοσίων δαπανών κατά τα 2/3 και αύξηση των εσόδων μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής κατά το 1/3.

Εντονότερη δημοσιονομική προσαρμογή στην προσεχή διετία με μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος έως 5% του ΑΕΠ, ώστε να επιταχυνθεί η έξοδος της οικονομίας από την κρίση, προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος, με ομιλία του σε εκδήλωση στη Βουλή με θέμα τις δύο παγκόσμιες κρίσεις, του 1929 και τη σημερινή.

Η μείωση των ελλειμμάτων θα πρέπει να στηριχθεί στην περικοπή των δημοσίων δαπανών κατά τα 2/3 και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής κατά το 1/3, τόνισε ο κ. Προβόπουλος.

«Αν αποσοβηθεί το δημοσιονομικό αδιέξοδο και ταυτόχρονα "πυροδοτηθεί" ο διαρθρωτικός αναπροσανατολισμός, θα δρομολογηθεί με σιγουριά το πολυετές σχέδιο προσαρμογής που χρειάζεται η ελληνική οικονομία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κεντρικός τραπεζίτης επεσήμανε ότι η διόγκωση του ελλείμματος αντανακλά κυρίως τις χρόνιες παθογένειες στο σύστημα κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού και στους μηχανισμούς ελέγχου των δαπανών και είσπραξης των φόρων και μόνο κατά ένα μέρος οφείλεται στις «γνήσιες επιπτώσεις της κρίσης».

Σημείωσε επίσης ότι η δημοσιονομική εξυγίανση, αν είναι κατάλληλα ισορροπημένη και προωθηθεί με σθένος, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας, με συνέπεια τον περιορισμό του κόστους δανεισμού του Δημοσίου αλλά και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ταχείας απόδοσης, που βελτιώνουν τη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας, θα αμβλύνουν τις επιπτώσεις της κρίσης και θα ενισχύσουν την ανάκαμψη.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατατάσσεται στις χώρες με «δίδυμα ελλείμματα και τα δίδυμα χρέη», δηλαδή το δημοσιονομικό και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και χρέη όπως το δημόσιο και το εξωτερικό.

Οσες χώρες χαρακτηρίζονται από «δίδυμα» ελλείμματα και χρέη αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο να είναι πολύ δυσχερέστερη και πιο αργή η έξοδος από την κρίση και να υπάρξει έτσι μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό επείγει η εφαρμογή ενός συγκροτημένου μεσοπρόθεσμου σχεδίου, που θα περιλαμβάνει τολμηρές αλλά και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι η μείωση του «διαρθρωτικού» δημοσιονομικού ελλείμματος, δηλαδή του ελλείμματος, όπως εκτιμάται, αφού αφαιρεθούν οι επιδράσεις του οικονομικού κύκλου, αλλά και προσωρινών μέτρων ή παραγόντων κατά 1,5-2% του ΑΕΠ ετησίως.

Για να υπάρξει αξιόπιστη, αισθητή και γρήγορη βελτίωση και να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα θα απαιτηθεί εντονότερη προσπάθεια κατά τη διετία 2010-2011, στη διάρκεια της οποίας θα απαιτηθεί σωρευτική μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος κατά 5% του ΑΕΠ.

Επιπλέον, χρειάζεται να επιτευχθούν μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα για να μειωθεί ουσιαστικά το δημόσιο χρέος σε λογικό βάθος χρόνου.

Εξάλειψη της σπατάλης

Τα μέσα για την επίτευξή τους είναι η σταδιακή εξάλειψη της σπατάλης στο Δημόσιο και της φοροδιαφυγής.

Ο κ. Προβόπουλος σημειώνει ότι κατά προσέγγιση υπολογίζεται, εάν επιτευχθεί εξάλειψη της σπατάλης και της φοροδιαφυγής σταδιακά εντός 10 ετών, το δημοσιονομικό όφελος θα μπορούσε να είναι της τάξης των 3 έως 5 δισ. ευρώ ή 1,2% έως 2,2% του ΑΕΠ ετησίως.

Ταυτόχρονα, προτείνει και την αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών υπέρ των κατηγοριών εκείνων που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη, όπως είναι οι δαπάνες για την παιδεία, την έρευνα και την ανάπτυξη και τις υποδομές.

Επίσης πρωταρχικής σημασίας θεωρεί την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, που επίσης πρέπει «να προχωρήσει με τολμηρά βήματα, καθώς μακροπρόθεσμα οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τη γήρανση του πληθυσμού αποτελούν οξύτατο πρόβλημα».


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου