Νοεμβρίου 11, 2009

Ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις στο λιμάνι του Πειραιά

Την αναστολή των απεργιακών τους κινητοποιήσεων αποφάσισαν μετά από μαραθώνια συνεδρίαση τα διοικητικά συμβούλια της ΟΜΥΛΕ και της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ. Έτσι από σήμερα (Τετάρτη) οι 1.500 λιμενεργάτες επιστρέφουν κανονικά στις εργασίες τους στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΠ ΑΕ, ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Συγκάλεσα αμέσως μετά την εκλογή μου σε συσκέψεις διαλόγου:
α. Τους εκπροσώπους της Εταιρείας «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε» (ΣΕΠ) προς τους οποίους τέθηκαν ζητήματα της Σύμβασης Παραχώρησης, τα οποία ιδιαίτερα μετά τη διαδικασία έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να συζητηθούν. Είναι αυτονόητο ότι τα αποτελέσματα του διαλόγου δεν θα μεταβάλλουν την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης. Ετέθη επίσης το θέμα της συμμετοχής εκπροσώπου του ΟΛΠ στο ΔΣ της ΣΕΠ ΑΕ, το οποίο έγινε αποδεκτό, καθώς και τα θέματα των εργαζομένων και τιμολόγησης. Η ηγεσία της ΣΕΠ ΑΕ διαβεβαίωσε ότι όλοι οι νέοι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα είναι Έλληνες πολίτες, ενώ για το θέμα του τρόπου τιμολόγησης θα υπάρξει συνεννόηση.
β. Τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Μονίμων Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), τους οποίους διαβεβαίωσα ότι το εργασιακό καθεστώς τους θα είναι αποκλειστικά θέμα ΟΛΠ ΑΕ και ότι κατά τη διάρκεια του διαλόγου για επιμέρους θέματα: α. Θα διατηρηθούν ακέραιες όλες οι θέσεις εργασίας, β. θα διατηρηθούν οι ισχύοντες οικονομικοί όροι εργασίας, γ. θα επανεξετασθεί θετικότερα το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και δ. στη νέα συλλογική σύμβαση του 2010 θα συμπεριληφθούν θετικά σειρά επιμέρους κλαδικών αιτημάτων, τα οποία έχουν υποβληθεί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου