Σεπτεμβρίου 12, 2009

Η κρίση γίνεται ευκαιρία για τους εργοδότες

Αλλάζει η αγορά εργασίας με αύξηση της προσωρινής απασχόλησης

Ανατρέπονται κατοχυρωμένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων, με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον

Μειώνεται η μόνιμη απασχόληση και αυξάνεται η προσωρινή, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ που αφορούν στο πρώτο τρίμηνο του 2009.

Βάσει των στοιχείων, που έχουν πηγή την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τα οποία επεξεργάστηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ, Γ. Κρητικίδης, η μόνιμη απασχόληση, για πρώτη φορά από το 1988, μειώθηκε κατά 2,25%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 58.650 θέσεις εργασίας, ενώ η προσωρινή απασχόληση αυξήθηκε κατά 8,45% και 25.250 άτομα που απασχολούνται με σχετικές μορφές εργασίας.

Συνολικά, με προσωρινή απασχόληση εργάζονται σήμερα 324.250 άνδρες και γυναίκες, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 11,3% έναντι 10,8% που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας, η αύξηση της προσωρινής απασχόλησης σε μεγαλύτερο βαθμό οφείλεται σε αύξηση των ανδρών (56% έναντι 44% των γυναικών). Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μόνιμη απασχόληση μειώνεται με πολύ μεγάλη συχνότητα στους άνδρες έναντι των γυναικών.

Τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, που επεξεργάσθηκαν από το ΙΝΕ, δείχνουν ότι ο αριθμός των μερικώς απασχολουμένων ανέρχεται σε 275.700 άτομα, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 6,15%, έναντι 5,8% του προηγουμένου έτους. Η αύξηση αυτή αναλογεί σε 14.500 άτομα, από τα οποία η συντριπτική πλειονότητα (11.100) είναι γυναίκες.

Οι κλάδοι

Κλάδοι στους οποίους αυξήθηκε σε μεγαλύτερα ποσοστά η μερική απασχόληση είναι ο τουρισμός, η εκπαίδευση και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνέχιση του φαινομένου τους επόμενους μήνες και για τάση παγίωσης που αναμένεται να επιβεβαιωθεί με τα συνολικά στοιχεία για την πορεία της απασχόλησης σε δωδεκάμηνη βάση.

Η ΓΣΕΕ θεωρεί ότι το φαινόμενο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται για νέες θέσεις εργασίας, αλλά παρατηρείται μετατροπή των όρων της σύμβασης, από πλήρους σε μερική ή εκ περιτροπής εργασία.

Ατομικές συμβάσεις

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ κατήγγειλε πρόσφατα ότι, υπό την απειλή της απόλυσης και τον εφιάλτη της ανεργίας, καλούνται εκβιαστικά εργαζόμενοι να αποδεχτούν ατομικές συμβάσεις, μετατροπής βασικών όρων της εργασιακής σχέσης, όπως μετατροπή συμβάσεων μόνιμης, αορίστου χρόνου απασχόλησης σε μερική ή σε «εκ περιτροπής» εργασία και περικοπή ωρών εργασίας με αντίστοιχη ή μεγαλύτερη περικοπή αποδοχών.

Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων «ατομικών συμφωνιών», σημειώνεται από το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ, είναι ότι δεν αναφέρεται ρητά η ημερομηνία λήξης τους και αυτοδίκαιης και χωρίς άλλους όρους επαναφοράς στο πρότερο καθεστώς της εργασιακής σχέσης.

Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνεται, ανατρέπει κατοχυρωμένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων, δημιουργώντας απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου