Απριλίου 30, 2009

Το ΔΝΤ δανείζει την Τουρκία. για να διατηρεί τον στρατό κατοχής στην Κύπρο και να κάνει τον Νταή στο Αιγαίο.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφάσισε να θέσει υπό περιορισμό την «στενοκέφαλη» υπεύθυνη για την Τουρκία κ. Rachel Van Elkan, η οποία απαιτεί να υπάρξουν μηχανισμοί ελέγχου των κρατικών δαπανών, καθώς, μετά τη λήξη της προηγούμενης συμφωνίας Τουρκίας-ΔΝΤ τον Μάιο του 2008,έπαυσε κάθε έννοια «δημοσιονομικής πειθαρχίας».
Το ΔΝΤ αποφάσισε να επαναφλερει τους «γνωστούς» εμπειρογνώμονες της Άγκυρας
Lorenzo Giorgianni, Carlo Cottarelli και Juha Kahkonen που θα «πλαισιώσουν» την κ, Van Elkan.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΔΝΤ που γίνεται κάτι τέτοιο.

Ωστόσο η συμφωνία είναι ακόμη μακριά καθώς δεν έχουν ακόμα ανοίξει τά κεφάλαια των προυπολογισμών 2010 και 2011.

Η οικονομία της Τουρκίας θα συρρικνωθεί κατά 4% το 2009 πριν πετύχει ανάπτυξη της τάξης του 2% το 2010, όπως είπε σε έκθεση της η Moody's Investors Service.
«Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας είναι ευπαθής σε οικονομικά και πολιτικά ρίσκα και πρέπει να μεταρρυθμίσει τα δημόσια οικονομικά της για να ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα,’’ τόνισε ο παγκόσμιος οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης.

«Η αξιολόγηση της Τουρκίας (Ba3) μπορεί να αναβαθμιστεί αν η κυβέρνηση επιδείξει ισχυρότερη ικανότητα να παράγει έσοδα και να πληρώνει την εξυπηρέτηση του χρέους, και συνεχίσει τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με νέες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στο δημόσιο τομέα.’’ Η χρηματοοικονομική ευρωστία της Τουρκίας είναι χαμηλή εξαιτίας της αδύναμης ικανότητας συγκέντρωσης εσόδων της κυβέρνησης και της σχετικά υψηλής εξωτερικής ευπάθειας της χώρας. "Η ιστορία των πολιτικών αναταράξεων που αντανάκλασθηκε στη διαμάχη μεταξύ των εξωεκκλησιαστικών και των θρησκευόμενων στοιχείων αποτελεί άλλη μία πιστωτική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Τουρκία,’’ είπε η Moody’s.

Αυτές οι ευπάθειες άφησαν την οικονομία εξαιρετικά ευάλωτη τόσο σε χρηματοοικονομικό όσο και σε πολιτικό ρίσκο, παρόλο που έχει βελτιωθεί σημαντικά η προσαρμοστικότητα. "Η οικονομία της Τουρκίας εξαρτάται τώρα πολύ περισσότερο από το χρέος καθώς οι ξένες επενδύσεις είναι χαμηλότερες και οι εισροές χαρτοφυλακίου έχουν αντιστραφεί.

Οι αντιστροφές χρέους συμβαίνουν σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς, αλλά η καθαρή νέα χρηματοδότηση είναι μάλλον ανεπαρκής. Αναμένονται χονδρικά ισορροπημένες τρέχουσες συναλλαγές για το σύνολο του έτους,» αναφέρει η έκθεση. Turkish Q1 tourism revenues drop 11.2 percent year on year

Τα έσοδα του τουρκικού τουρισμού μειώθηκαν σε ετήσια βάση τον Μάρτιο κατά 11.2 % .Το 2008 τα έσοδα από τον τουρισμό ηταν 22 δίς δολ και αντιπροσώπευαν το 3% του Τουρκικού ΑΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου