Μαρτίου 27, 2009

Η Citigroup για τις ελληνικές Τράπεζες

Εντός των προβλεπόμενων εκτιμήσεων σημειώνει η Citigroup ότι κινήθηκαν τα μεγέθη των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών για το 2008, εκτιμώντας ότι η χρήση 2009 θα έχει αρκετές προκλήσεις με σημαντικότερες τη μείωση των εσόδων από τόκους και την σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε πρόσφατη έκθεσή του ο όμιλος προχωρά έτσι σε προς τα κάτω αναθεώρηση των αναμενόμενων για φέτος κερδών, ενώ διατηρεί τις τιμές στόχους για τις τραπεζικές μετοχές με εξαίρεση την αναβάθμιση της Πειραιώς και την μείωση της τιμής της Marfin.

Ειδικότερα η Citi αναφέρει ότι με βάση τα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής για το 2008, η εικόνα είναι μικτή κυρίως όσον αφορά στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Έτσι στις εκτιμήσεις για φέτος, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αναπτυχθούν με μέσο ρυθμό μόλις 5% το 2009, έναντι 11% το 2008, λόγω των πιέσεων στα περιθώρια των καταθέσεων και του χαμηλότερου ρυθμού ανάπτυξης των τραπεζικών συναλλαγών.

Ο διεθνής οίκος προχωρά, παράλληλα, σε προσαρμογή των εκτιμήσεών του για τα κέρδη ανά μετοχή των ελληνικών τραπεζών ώστε να συνυπολογίζονται τα χαμηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και οι υψηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Προβλέψεις

Συγκεκριμένα, για την Alpha Bank [ACBr.AT] προβλέπονται το 2009 κέρδη ανά μετοχή 0,67 ευρώ από 0,77 ευρώ που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, ενώ για το 2010 αναμένονται κέρδη ανά μετοχή 0,90 ευρώ από 1,01 ευρώ.

Για τη Eurobank [EFGr.AT] η εκτίμηση μειώνεται στο 0,76 ευρώ (από 0,85 ευρώ) για το 2009 και στο 0,82 ευρώ (από 0,97 ευρώ) για το 2010, για την Εμπορική αυξάνεται στο 0,02 ευρώ για το 2009 (από 0,01 ευρώ) και στο 0,13 ευρώ (από 0,12 ευρώ) το 2010, ενώ αναφορικά με την Τράπεζα Πειραιώς [BOPr.AT] υπολογίζονται κέρδη ανά μετοχή 0,77 ευρώ το 2009 (από 0,90 ευρώ) και 0,80 ευρώ (από 0,99 ευρώ) για το 2010.

Για την Εθνική Τράπεζα [NBGr.AT] εκτιμώνται κέρδη ανά μετοχή 2,30 ευρώ (από 2,45 ευρώ) το 2009 και 2,47 ευρώ (από 2,70 ευρώ) το 2010, όσον αφορά στην Τράπεζα Κύπρου [BOCr.AT] οι προβλέψεις διατηρούνται αμετάβλητες στο 0,49 ευρώ και στο 0,37 ευρώ το 2009 και το 2010 αντίστοιχα, ενώ για τη Marfin Popular Bank προβλέπονται κέρδη ανά μετοχή 0,30 ευρώ (από 0,34 ευρώ) και 0,28 ευρώ (από 0,32 ευρώ).

Για την Alpha Bank οι κίνδυνοι εστιάζονται στις πιθανές δυσκολίες με την επέκτασή της στο εξωτερικό καθώς στην επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού λόγω των «κακών» δανείων, αλλά στην συρρίκνωση των περιθωρίων.

Όσον αφορά στη Eurobank, σημειώνει πως η διοίκηση και η λειτουργική της κουλτούρα είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα, ενώ αναφέρει πως κίνδυνοι όπως οι δυσκολίες στην επέκτασή της και επιδείνωσης της ποιότητας ενεργητικού είναι πιθανόν να τη βαρύνουν λιγότερο απ' ό,τι αναμένει, οδηγώντας έτσι την τιμή σε καλύτερα επίπεδα της τιμής που έχει θέσει ο οίκος.

Τις κινήσεις αναδιάρθρωσης που μεθοδεύει η μητρική Credit Agricole σημειώνει για την Εμπορική η Citi γεγονός που πιέζει τα κέρδη. Επίσης εκτιμά ότι σε περίπτωση που οι Γάλλοι κάνουν δημόσια πρόταση για το μικρό ποσοστό που διαπραγματεύεται στο ΧΑ, η τιμή της μετοχής θα οδηγηθεί ψηλότερα.

Για την MPB η Citi επισημαίνει τη γρήγορη ανάπτυξη σε Ελλάδα και Κύπρο και τις ανθεκτικές συνθήκες στις χώρες όπου λειτουργεί, ενώ εντοπίζει το ρίσκο στην αβεβαιότητα που μπορεί να προκαλέσει η ευκαιριακή της στρατηγική και η μεγαλύτερη υποχώρηση των οικονομιών της περιοχής.
Η Εθνική ξεχωρίζει για τη Citi καθώς διαθέτει τον πλέον υπομοχλευμένο ισολογισμό ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες, ενώ εντοπίζει ρίσκα από πιθανές αυξημένες δυσκολίες από την συμμετοχή της Finansbank και από τη διεθνή επέκταση του ομίλου.
Όσον αφορά στην Πειραιώς ο οίκος σημειώνει πως η τράπεζα έχει πραγματοποιήσει σημαντική επέκταση του δικτύου της εντός και εκτός Ελλάδος, όμως παραμένει επιφυλακτικός σχετικά με την επέκταση της στη ΝΑ. Ευρώπη και τα ρίσκα που περιλαμβάνει.
Για τις: Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Marfin Popular Βank και Τράπεζα Κύπρου η σύσταση που δίνεται είναι «αγορά», ενώ συστήνεται «διακράτηση» για τις Eurobank, Εμπορική και Πειραιώς.
Επίσης διατηρούνται οι τιμές στόχοι: 6 ευρώ για την Alpha Bank, 4,5 ευρώ για την Eurobank, 5 ευρώ για την Emporiki 18 ευρώ για την Εθνική, 2,75 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου, ενώ αυξάνεται η τιμή στόχος για την Πειραιώς στα 5 από τα 4,25 ευρώ, και για τη Marfin μειώνεται στα 2,25 από τα 2,50 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου