Φεβρουαρίου 26, 2009

Εμπορική: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 850 εκ. ευρώ και σταδιακή βελτίωση το 2009 .


Έντονη εμπορική δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια του 2008 διατήρησε η Εμπορική Τράπεζα, παρά τη διαρκή επιβράδυνση της Ελληνικής οικονομίας, με το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων να αυξάνεται σημαντικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, με συνολική ετήσια αύξηση άνω του 21%.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, τα καθαρά έσοδα τραπεζικών εργασιών (757 εκατ. ευρώ) επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων της ελληνικής αγοράς και από το αυξημένο κόστος ρευστότητας λόγω της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης.

Το ύψος των προβλέψεων αντικατοπτρίζει τη συντηρητική πολιτική της Τράπεζας σε μία περίοδο κατά την οποία ορισμένοι δανειολήπτες ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. Οι συνολικές Προβλέψεις για Απομειώσεις Δανείων που επιβάρυναν τη χρήση 2008 ανήλθαν σε 474 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών να διαμορφωθεί σε 50% και ο συντελεστής κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 81% στο τέλος του 2008.

Η συντηρητική αυτή πολιτική προβλέψεων, σε συνδυασμό με την αναθεωρημένη διαδικασία έγκρισης νέων δανείων που ισχύει ήδη από τα μέσα του 2008, καθιστά την Εμπορική έτοιμη να αντιμετωπίσει πιθανώς δυσμενέστερες συνθήκες το 2009.


Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εμπορικής που συνέρχεται σήμερα θα πρέπει να εγκρίνει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 850 εκατ. ευρώ. Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα αγοράς 7 νέων μετοχών για κάθε 6 μετοχές που διαθέτουν με τιμή έκδοσης 5,50 ευρώ η οποία αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία της μετοχής.

Η Credit Agricole έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου, ενώ επιβεβαιώνει ότι θα καλύψει τόσο τις μετοχές που αναλογούν στα δικαιώματά της όσο και τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της αύξησης, εφόσον της ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικής Τράπεζας.


Τον Νοέμβριο η Εμπορική ειχε ανακοινώσει ζημίες 121 εκατομμυρίων ευρώ και έκτακτη φορολογική επιβάρυνση 55 εκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου