Φεβρουαρίου 20, 2009

Τα 12 συγκεκριμένα μέτρα του κ. Γ.Παπανδρέου για την αντιμετώπιση της κρίσης στον Τουρισμό.


-Δάνεια. Πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των δανειοληπτών μέχρι τον Ιούλιο του 2010, για κάθε μορφή τουριστικής επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων θαλάσσιου τουρισμού.
-Ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ρύθμιση (αναχρηματοδότηση), χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις και με δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών που είναι ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30/6/2010.
-ΤΕΜΠΜΠΕ – Τράπεζες. Αύξηση στο τριπλάσιο του ποσού που θα διατεθεί στο ΤΕΜΠΜΕ για την κάλυψη περισσότερων επιχειρήσεων. Σύνδεση του πακέτου στήριξης των τραπεζών με το πρόγραμμα ρευστότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Διεύρυνση των δικαιούχων με μείωση των απαιτούμενων περιορισμών.
-Αναστολή καταβολής της εισφοράς 0,6% του Ν. 128/75, μέχρι τον Ιούλιο του 2010.
-Κατάργηση του ΕΤΑΚ με επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς.
-Δημόσιες επενδύσεις. Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων με πλήρη αξιοποίηση των υπολοίπων πόρων του Γ’ ΚΠΣ. Άμεση έναρξη του ΕΣΠΑ με εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης και δημιουργίας υποδομών στις τουριστικές περιοχές. Άμεση καταβολή από το Υπουργείο Οικονομίας των οφειλόμενων ποσών επιχορηγήσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις.
-Περιφερειακά αεροδρόμια. Μείωση των τελών προσγείωσης κατά 50%.
-Άνεργοι. Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, με σύνδεση με το πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας και επανακατάρτισης και αναστολή της πρόβλεψης για την υγειονομική περίθαλψη των 50 ενσήμων σε 100.
-Κοινωνικός τουρισμός – μαθητικός/φοιτηττικός τουρισμός. Αύξηση των δικαιούχων κοινωνικού τουρισμού από 370.000 σε 500.000. Πριμοδότηση των πενθήμερων σχολικών εκδρομών κατά δύο ημέρες μόνο για τους προορισμούς εσωτερικού. Ενίσχυση του εισαγόμενου φοιτητικού και μαθητικού τουρισμού με κίνητρα, όπως η δωρεάν είσοδος σε όλους τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
-Εισιτήρια πλοίων. Μείωση των ακτοπλοϊκών ναύλων, επαναφορά του υποχρεωτικού ανώτατου ορίου στην οικονομική θέση σε επίπεδα που μπορεί να πλησιάσουν και μείωση μέχρι 20% και επαναφορά του παγώματος για τα εισιτήρια των άγονων γραμμών.
Αύξηση μέσω της προβολής της συγχρηματοδότησης των tour operators που προβάλλουν τη χώρα έτσι ώστε και η προβολή να διασφαλιστεί και να ενισχυθούν οι μικρότεροι και μεσαίοι ανεξάρτητοι tour operators.
-Eιδικά στοχευμένα μέτρα για την προβολή της Αθήνας, η εικόνα της οποίας έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου. Άμεση ενεργοποίηση του κονδυλίου ύψους 3 εκ. ευρώ το οποίο υπάρχει για το σκοπό αυτό και παρά την υπάρχουσα συμφωνία μεταξύ των φορέων και της ηγεσίας του ΥΠΟΙΟ, παραμένει ανενεργό.

ΥΓ.(γιά την κατάργηση των θεωρήσεων για τους Ρώσους και Σέρβους τι γνώμη έχει το Πασοκ;)
Σπυρος Χατζάρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου