Φεβρουαρίου 12, 2009

Σε μποϋκοτάζ προϊόντων καλεί τους καταναλωτές το νέο ΙΝΚΑ


Συμμετοχή των καταναλωτών σε μποϋκοτάζ προϊόντων εταιρειών που ανεβάζουν άκριτα τις τιμές τους είτε είναι επώνυμα είτε ιδιωτικής ετικέτας ζητάει το Νέο ΙΝΚΑ ενώ ζητά και από το υπουργείο Ανάπτυξης να εξακολουθήσει την πολιτική , της δημοσιοποίησης στοιχείων και ονομάτων εταιρειών ώστε να κηρυχθεί ένα διαρκές μποϋκοτάζ μέχρι οι τιμές τους να μειωθούν σε λογικά επίπεδα.
Το νέο ΙΝΚΑ σε ανακοίνωσή του ζητάει:
- να επανεξεταστεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο η δυνατότητα διατίμησης σε βασικά βιοτικά αγαθά.
- νομοθετικό καθορισμό της αισχροκέρδειας, σε ποσοστό επιτρεπόμενου καθαρού κέρδους για κάθε εμπορική πράξη. «Πρέπει για λόγους κοινωνικής προστασίας να καθοριστεί με νόμο το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους για κάθε εμπορική πράξη, πέραν του οποίου η συναλλαγή είναι άκυρη και ο ενεργών κατά αυτό τον τρόπο να διώκεται ποινικά, αστικά και διοικητικά» αναφέρει το νέο ΙΝΚΑ.
- Ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή πώλησης για κάθε παραγόμενο προϊόν. Ο ορισμός της ανώτατης τελικής λιανικής τιμής του προϊόντος θα προκύπτει με βάση την ελάχιστη τιμή πολλαπλασιάζοντας το κόστος του παραγωγού επί ένός νομοθετημένου συντελεστή. Οι τιμές λιανικής οι οποίες θα υπερβαίνουν τον ανωτέρω υπολογισμό να χαρακτηρίζονται αισχροκερδείς και να επισύρουν συγκεκριμένες κυρώσεις.
- Νομοθετική καθιέρωση της τραπεζικής αισχροκέρδειας. Κανένα δάνειο που χορηγεί οποιαδήποτε τράπεζα και με οποιονδήποτε τρόπο το επιτόκιο που επιβαρύνει το δάνειο να μην μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του επιτοκίου χορηγήσεων της Ε.Κ.Τ.
Όταν το επιτόκιο υπερβαίνει το διπλάσιο η σύμβαση να χαρακτηρίζεται αισχροκερδής.
- Κανένα ενοίκιο να μην μπορεί να είναι σε ετήσια βάση υψηλότερο από ένα νομοθετημένο ποσοστό το οποίο θα υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ενοίκιο μεγαλύτερο από το νομοθετημένο ποσοστό να χαρακτηρίζεται αισχροκερδές.
- Καμιά αύξηση να μην επιτρέπεται να είναι ανώτερη από τον επίσημο δείκτη των τιμών καταναλωτή ή το ποσοστό αύξησης της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εάν αυτό είναι μικρότερο του Της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εάν αυτό είναι μικρότερο του Δείκτη τιμών καταναλωτή
- Κατάργηση η μείωση του Φ.Π.Α. σε είδη πρώτης ανάγκης που εξυπηρετούν τις βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου.
- Μείωση των τιμών στα αγαθά, τις υπηρεσίες και την ενέργεια σε ποσοστό εξομοίωσης με τις διεθνείς τιμές.
- Να υπάρξουν ενδεικτικές ανώτατες τιμές σε μία σειρά αγαθών που αφορούν και στηρίζουν άμεσα την ζωή των πιο αδύναμων οικονομικά ανθρώπων.
- Να ληφθεί υπουργική απόφαση ώστε να δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο με ευθύνη των παραγωγών και των εμπόρων όλες τους οι τιμές, σε όλα τους τα προϊόντα, ώστε να μπορεί να διευκολυνθεί ο καταναλωτής στην ενημέρωση και την επιλογή του.
- Να καθοριστεί νομοθετικά η αισχροκέρδεια ως ποινικά κολάσιμη πράξη για όλες τις εμπορικές συναλλαγές όλων των κλάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου